Zprávy ze schůzí výboru v roce 2024

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2023

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2022

pozn.: V červenci a říjnu 2022 se schůzky výboru nekonaly.

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2021

Zápis ze schůze výboru 2021 – prosinec

Zápis ze schůze výboru 2021 – listopad

Zápis ze schůze výboru 2021 – září

Zápis ze schůze výboru 2021 – srpen – dodatek o organizačním zabezpečení výstavy

Zápis ze schůze výboru 2021 – srpen

Zápis ze schůze výboru 2021 – červenec

Zápis ze schůze výboru 2021 – červen

Zápis z VÝROČNÍ členské schůze za rok 2021

Pozn. : od ledna do května roku 2021 se z důvodu pandemie koronaviru schůze nekonaly!

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2020

Zápis ze schůze výboru 2020 – prosinec

Zápis ze schůze výboru 2020 – září

Zápis ze schůze výboru 2020 – srpen

Zápis ze schůze výboru 2020 – červen

Zápis ze schůze výboru 2020 – březen

Zápis z VÝROČNÍ schůze výboru za rok 2020 

Fotografie z Výroční schůze výboru naleznete ZDE

Zápis ze schůze výboru 2020 – leden

Pozn. : v dubnu, květnu, červenci, říjnu a listopadu roku 2020 se z důvodu pandemie koronaviru schůze nekonaly!

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2019

Zápis ze schůze výboru 2019 – prosinec

Zápis ze schůze výboru 2019 – listopad

Zápis ze schůze výboru 2019 – říjen

Zápis ze schůze výboru 2019 – září

Zápis ze schůze výboru 2019 – srpen

Zápis ze schůze výboru 2019 – červenec

Zápis ze schůze výboru 2019 – červen

Zápis ze schůze výboru 2019 – květen

Zápis ze schůze výboru 2019 – duben

Zápis ze schůze výboru 2019 – březen

Zápis ze schůze výboru 2019 – únor

Zápis ze schůze výboru 2019 – leden

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2018

Zápis ze schůze výboru 2018 – leden

Zápis ze schůze výboru 2018 – únor

Zápis ze schůze výboru 2018 – březen

Zápis ze schůze výboru 2018 – duben

Zápis ze schůze výboru 2018 – květen

Zápis ze schůze výboru 2018 – červen

Zápis ze schůze výboru 2018 – červenec

Zápis ze schůze výboru 2018 – srpen

Zápis ze schůze výboru 2018 – září

Zápis ze schůze výboru 2018 – říjen

Zápis ze schůze výboru 2018 – listopad

Zápis ze schůze výboru 2018 – prosinec

Zprávy ze schůzí výboru v roce 2017

Zápis ze schůze výboru 4. 4. 2017

Zápis ze schůze výboru 2. 5. 2017

Zápis ze schůze výboru 16. 5. 2017

Zápis ze schůze výboru 6. 6. 2017

Zápis ze schůze výboru 4. 7. 2017

Zápis ze schůze výboru 1. 8. 2017 

Zápis ze schůze výboru 5. 9 .2017

Zápis ze schůze výboru 3. 10 .2017

Zápis ze schůze výboru 7. 11 . 2017

Zápis ze schůze výboru 5. 12. 2017