VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Prosinec 2020

PF 2021

Přátelé včelaři, na začátku roku 2021 vám celý výbor našeho spolku přeje štěstí, zdraví, hodně radosti ze včelek, spokojenost v rodinném životě a žádný vir v novém roce.

Výbor ZO ČSV v Novém Strašecí

Domácí výroba mezistěn

Člen našeho spolku př. Jan Maurer z Řevničova si vyrobil vlastní linku na výrobu válcovaných mezistěn. Nabízí tuto službu i ostatním členům spolku. Výroba válcovaných mezistěn na jeho zařízení je na přiloženém videu. V případě zájmu, se s ním spojte na telefonním čísle  737 224 061.

Video ZDE

REKONSTRUKCE FORTNY

Přátelé včelaři,

jsem rád, že vám mohu dnes oznámit, že dnes 23.11.2020 nám byla předána stavba našeho hospodářského zázemí v našem včelařském středisku na Fortně. Stavba začala v 3/2020 a skládá se z medárny, voskárny, skladu a WC pro muže a ženy. Bohužel ale provoz bude ještě omezený, protože celý objekt není připojen na kanalizaci a pitnou vodu. To proběhne až v roce 2021 v létě, kdy v ulici Fortna bude budována kanalizace. Přesto lze předané prostory omezeně používat. Využívat je mohou všichni včelaři a včelařský kroužek mládeže. Domnívám se, že máme jedno z nejlepších včelařských středisek v ČR, kde si mohou včelaři provádět základní úkony, nutné pro včelaření tj. zpracování medu a zpracování vosku. I činnost včelařského kroužku mládeže tím získá výborné zázemí.

V současné době probíhají úklidové práce v celé přístavbě, stěhování skladu do nového prostoru a stěhování zařízení medárny a voskárny. Bude ale třeba ještě v roce 2021 zajistit finance na úplné dovybavení medárny a voskárny. V současné době, kdy včelařský kroužek nemůže pracovat, není v našem středisku pravidelná přítomnost někoho z výboru spolku. Předpokládám ale, že si všichni včelaři nové prostory prohlédnou v lednu 2021 při osobním setkání, a to při finančním vyrovnání na rok 2021.

Chtěl bych poděkovat našemu jednateli, př. Tomášovi Bačkovskému, který se aktivně zapojoval do všech prací během výstavby technologického zázemí našeho spolku.

Velký dík ale především patří Městu Nové Strašecí, které celou tuto investiční akci připravilo, dozorovalo a zaplatilo. Tato podpora včelařství na Novostrašecku je příkladná. Děkujeme.

Jiří Hubka

předseda spolku