VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Červen 2023

Letní dobrovolné léčivo

Přátelé včelaři, dovoluji si vás požádat, abyste si vyzvedli letní dobrovolné léčivo, které je ještě u mne v hodnotě cca 20 tis. Kč. Tyto prostředky chybí na běžný provoz spolku. Adresa odběru: Ruda,

Nádražní 262, tel.: 777 576 002.

Jinak dnes ukončujeme druhou etapu objednávek letního dobrovolného léčiva. Léčivo si objednali pouze dva včelaři.

Ing. Jiří Hubka

Oddělky

Přátelé včelaři, v sobotu 1.7.2023 se přivezou objednané oddělky. Prosil jsem o zaplacení zálohy na tento nákup a to 2 200,- Kč za oddělek. Na základě vašich objednávek se přiveze 34 oddělků. Záloha je zatím zaplacena na dva oddělky. Prosím o zaplacení zálohy na účet 1029269737/5500 a do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. Stav pokladny spolku nedovoluje si vzít zálohu z této pokladny.

Výdej oddělků bude 1.7.2023 na Rudě, Nádražní 262 ve 13 hodin.

Děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka letního dobrovolného léčiva 2. etapa

Přátelé včelaři, tak jak jsem avizoval, bude možnost si ještě přikoupit další letní dobrovolné léčivo. V příloze zasílám známou objednávku z první etapy. Prosím o její vyplnění a zaslání na moji e-mailovou adresu do 25.6.2023. Jsou včelaři, kteří mají starší SW a nemohou přílohu otevřít.

Současně připomínám, že výdej matek , pro ty včelaře, kteří si je objednali, bude dne 17.6.2023 (sobota) ve 13 hodin na Fortně. Platba bude v hotovosti provedena na místě.

Dále výdej oddělků pro ty včelaře, kteří si je objednali, bude dne 1.7.2023 (sobota) ve 13 hodin u mne na Rudě, ulice Nádražní 262 (tel.: 777 576 002). Protože se jedná o velké množství oddělků a tak velkou sumu v pokladně nemáme, abych si mohl vzít zálohu prosím, abyste mi poslali 100% zálohu na můj bankovní účet č.:102 9269737/5500 (nechci tím zatěžovat naše účetnictví a přidělávat práci naší účetní). Zálohu pošlete nejpozději do 27.6.2023. Cena jednoho oddělku je 2 200,- Kč. (předpokládám, že 200,- Kč za krabici bude vratných).

Poslední informace je, že v červenci proběhne ještě jedna objednávková akce na prodej matek pro podzimní jejich výměnu. Termín dodávky bude srpen a termín uzavření objednávek včas sdělím. Kontrolujte si naše web stránky.

p.s. pokud někdo zjistíte přes naše web stránky, že tyto zprávy e-mailem nedostáváte, okamžitě mi tuto skutečnost sdělte e-mailem. Buď jste změnili e-mailovou adresu, nebo jste nám vypadli z hromadného adresáře, děkuji.

Ing. Jiří Hubka