VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Duben 2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. (1), § 17 odst. (4) a § 54 odst. (1) písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a vyhlášky č. 18/2018 Sb., v platném znění, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření:
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Středočeském kraji:

Čl. 1 Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím KVS SVS pro Středočeský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2018/050907-S a SVS/2018/050271-S vymezena stanoviště chovu včel v obci Ruda u Nového Strašecí (č. KÚ 743178), a to s účinností od 24. 4.  2018.

Čl. 2 Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území

v okrese Rakovník:

Číslo KÚ => Název KÚ

 • 689378 => Lužná u Rakovníka
 • 736961 => Pustověty
 • 693316 => Městečko u Křivoklátu
 • 743178 => Ruda u Nového Strašecí
 • 707279 => Nový Dům 

v okrese Kladno:

Číslo KÚ => Název KÚ

 • 679046 => Lány

Celý dokument si můžete přečíst zde: Narizeni_KVSS_mor_vceliho_plodu_okr._Rakovnik_a_Kladno_SVS_2018_051053-S

(dm)

Formidol k vyzvednutí důvěrníky

Podle objednávek z VČS zajistila ZO nákup Formidolu (dvě varianty).
Od dnešního dne si ho budou vyzvedávat v sídle spolku vaši důvěrníci.
Formidol od nich včas vyzvedněte. 

Platba za Formidol bude opět součástí ročního vyúčtování v listopadu 2018.

Formidol ve formě desek (Formidol 40) je balen po dvou deskách a jedna objednávka je vždy jeden balíček o dvou deskách.
Formidol 81 je vždy po jednom kusu závěsné skládané buničiny.

(dm)

Pozvánka  na schůzi výboru

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí
dne 1. 5. 2018 
v 17:30 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Administrativní dokončení jarního přeléčení včelstev – předseda
 • Informace o postupu opatření k utlumení ohnisek moru včelího plodu na našem území – zdravotník
 • Ostatní informace k zdravotní problematice včelstev ve spolku – zdravotník
 • Informace o odběru Bee Safe, WarroMedu, Formidolu, nákupu oddělků a matečníků 2018 – jednatel, zdravotník a předseda
 • Informace o úpravách v CIS – úprava počtu včelstev podle výsledku jarního léčení, úprava v důvěrnících, stavy včelstev k 1.5., práce s web stránkami, zhodnocení besed se začínajícími včelaři 11/2017 až 3/2018  a další – jednatel
 • Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) 9.6.2018 – předseda
 • Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 • Finanční situace spolku, získání grantového příspěvku od MěÚ v N. Strašecí – předseda
 • Analýza nařízení KVSS k MVP v okrese Rakovník a Kladno a úkoly z toho vyplývající pro naší ZO
 • Diskuze

(jh)

PRŮBĚH POSTŘIKŮ AGD KAČICE

AGD KAČICE: 

 • 15. 4. 2018 dokončili postřik proti živočišným škůdcům v ozimé řepce.
 • Od 16.4.2018 začínáme s hnojením oz. pšenice .
 • Výhled: Ozimou řepku budou ošetřovat asi za 14 dní , to už bude v  květu.  

(dm)

Plánovaná aplikace přípravku na ochranu rostlin farmou Petr Ryba

Ve dnech 16. 4. 2018 se bude aplikovat insekticidní přípravek hodnocený jako zvlášť nebezpečný pro včely na pozemky s porostem řepky.

Následně dne 17. 4. 2018 se na stejných pozemcích bude aplikován fungicidní přípravek bez negativního vlivu na včely společně s hnojivem.
Aplikace se týká půdních bloků v k.ú. Třtice u Nového Strašecí, Mšec, Mšecké Žehrovice a Řevničov.

Čísla DPB dle LPIS (780-1020) 0702/7, 2602/7, 2603/9, 2702/2 a (770-1020) 7501/7, 7504, 7605/11, 9602/4.

Dále na dny 18. a 19. 4. 2018 se plánuje aplikace herbicidu bez negativního vlivu na včely společně s pomocným prostředkem do porostů ozimých obilovin v  k.ú. Třtice u Nového Strašecí, Mšec, Mšecké Žehrovice.

Aplikace budou prováděny na DPB (780-1020) 0701/8, 2522/3, 2602/22, 2602/25, 2603/15 a (770-1020) 5603/15, 5701/6, 6502, 6503, 6706/5, 9601/5, 9701/8, 9702/2, 9702/7.

(dm)

OZNÁMENÍ o zahájení postřiků 12.-16. 4. 2018

AGD KAČICE

Nyní provádí hnojení postřikovačem Amazone.

Od 12. 4. 2018-16. 4. 2018 dle náletu brouků  /krytonosec řepkový/ chce provést postřik  přípravkem Nurelle D dávka 0,6l na hektar na nekvetoucí porost ozimé řepky .
Porosty ozimé řepky se nacházejí na katastrálních území obcí: 

 1. Bratronice,
 2. Čelechovice,
 3. Doksy,Družec,
 4. Hradečno,
 5. Kačice,
 6. Lhota,
 7. Malíkovice,
 8. Nová Studnice,
 9. Smečno,
 10. Stochov,
 11. Tuchlovice,
 12. Velká Dobrá.

Postřik se bude provádět postřikovačem Amazone a Hardi alfa 4100.  

(dm)
 

Oznámení o aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely

Kontaktoval nás agronom AGD Kačice a zaslal nám následující oznámení o výměrách řepky a termánu zahájení postřiků

Oznámení o aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely

Seznam honů ozimé řepky

(dm)

Pozvánka na schůzi výboru 3. 4. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí
dne 3. 4. 2018 v 17.30 hodin 
v restauraci Sport.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Informace o průběhu jarního přeléčení včelstev – zdravotník
 • Informace o postupu opatření k utlumení ohnisek moru včelího plodu na našem území – zdravotník
 • Ostatní informace k zdravotní problematice včelstev ve spolku – zdravotník
 • Informace se schůze výboru OO ČSV Rakovník – předseda + jednatel
 • Informace o odběru Bee Safe, nákupu oddělků 2018, web stránkách a jiné – jednatel
 • Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) – předseda
 • Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 • Finanční situace spolku – předseda
 • Diskuze

(jh)