Výroční členská schůze dne 24.2.2023 rozhodla o zveřejnění výsledků spadu varroa v našem spolku. Termíny a způsob jarního přeléčení se dozvíte od svého důvěrníka.

Ing. Jiří Hubka