VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Hlášení a dotace

Členská základna naší ZO k datu výroční schůze

Katastry

 1. Kozojedy
 2. Kroučová
 3. Nové Strašecí
 4. Pochvalov
 5. Ruda
 6. Rynholec
 7. Řevničov
 8. Smilovice
 9. Třeboc
 10. Třtice

Řádní členové

 • Počet členů 83
 • Členů bez včelstev = 6
 • Počet včelstev 584

Včelařské kroužky

 • Počet kroužků: 3 (2 vlastní + 1 SOU)
 • Počet včelstev: 5

Registrovaní členové na našich katastrech

 • Počet včelařů: 12
 • Počet včelstev: 285

Neorganizovaní včelaři

 • Počet včelařů: 2
 • Počet včelstev: 11

Celkový počet včelařů

 • Počet včelařů: 97
 • Počet kroužků: 3
 • Počet včelstev: 891

Vyúčtování dotace 1.D

Vyúčtování dotace 1. D

Na náš bankovní účet již dorazila dotace 1. D!
Výplata proběhne během

Novostrašecké DOMEDNÉ

v sobotu od 19 hodin
dne 24. listopadu 2018
v Hostinci Na růžku v Pecínově.

na tomto setkání bude také provedeno roční vyúčtování se včelaři,
proto je vaše účast důležitá.
V případě, že se někdo nebude moci zúčastnit z vážných důvodů,
je pro roční finanční vyúčtování stanoven náhradní termín:
27. 11. 2018 v době 17:30-20:00 hod. ,
a to v naší klubovně: FORTNA 117 v Novém Strašecí
(pod náměstím za poštou a drogerií).

Nevyzvednuté dotace se vrátí zpět na ČSV!

Dokumenty ČMSCH a dotace 1.D

Přátelé včelaři, prosíme o odevzdání těchto dokumentů ke zpracování:

 • Hlášení pro ČMSCH o stavu včelstev k 1.9.2018 – odevzdejte důvěrníkovi originál, kopii si nechte, budou se posílat centrálně.
 • Žádost o dotaci 1.D (tiskopis v časopise Včelařství č. 8 a 9)  Na tomto tiskopise musí souhlasit celkový počet včelstev s hlášením pro ČMSCH !!! Ale pozor na žádosti o dotaci 1.D je celkový počet včelstev a počet včelstev pro dotaci. Včelstvo pro dotaci musí obsedat min. 7 rámků v úle. Takže kdo si udělal oddělky, nebo si usadil roj v letošním roce a nemá tyto včelstva ještě dostatečně silná, uvede tyto včelstva v čísle „celkový počet včelstev“, ale ne v čísle  „včelstva pro dotaci“. Na počet a sílu včelstev pro dotaci bude spolek opět letos organizovat namátkové kontroly.
 • Prosím, abyste vyplnili i zadní stranu žádosti 1.D, tzv. statistku, bez toho nám nebude dotace poskytnuta.
 • Oba dokumenty, prosím, předejte do neděle 9. 9. 2018 důvěrníkovi nebo v sídle naší ZO (Čsl.. armády 16, Nové Strašecí) Následně budou aktuální udaje zaneseny do el. systému svazu CIS.

(jh)

Tiskopis pro dotaci 1.D

Kdo nemá k dispozici tiskopis pro dotaci 1. D, který byl uveden v posledním včelařství, může si ho stáhnout v PDF zde.

(dm)

Výplata dotace 1.D

Na účet spolku dorazily peníze na výplatu dotace 1. D, o kterou jsme žádali v září a dotaci na aerosol 2016.
Dotace byla stanovena ve výši 156 kč/zazimované včelstvo.
Společně s výplatou dotací budou vybrány příspěvky na rok 2018.

Výplata proběhne v restauraci Sport v Novém Strašecí ve dvou termínech

 1. pondělí 20. 11. 2017 od 15:00 do 18:00
 2. středa  22. 11. 2017 od 18:00 do 20:00

Prosíme o maximální snahu si v těchto termínech dotaci přebrat.
V případně, že se nemůžete dostavit předejte plnou moc důvěrníkovi nebo jiné osobě, aby vaší záležitost vyřídil.
V případě, že nevyužijete těchto termínů a nedomluvíte si případnou výplatu dotace v náhradním termínu v místě sídla, bude vrácena na ČSV 27. listopadu 2017.

(dm)

 

Administrace dotace 1.D 2017 začíná

1.9.2017 je datum, od kterého se odvíjí poskytování Dotace na podporu včelařství – nám dobře známá pod názvem 1.D. Účelem dotace je zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin a předmětem dotace je včelstvo zazimované k 1. 9., které plně obsedá nejméně 7 plástů rámkové míry 39×24 (odlišná míra se přepočítává).

 • Žadatelem je včelař – chovatel včel.
 • Administrátorem dotace je od jejího počátku, tj. od poloviny devadesátých let minulého století Český svaz včelařů, z.s.

Bližší informace naleznete na stránkách Českého svazu včelařů zde.

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře) – fyzická osoba

POTVRZENÍ o umístění včelstev v obvodu jiné základní organizace ČSV, z. s., než u které je požadováno poskytnutí dotace 1.D. pro žadatele

Plná moc k výplatě finančních prostředků

Termín pro předání je do 15. 9. 2017!

Žádosti předejte svému důvěrníkovi nebo v novém sídle ZO : Čsl. armády 16, Nové Strašecí. Případně kontaktujte jednatele spolku Ing. Dušana Müllera

(dm)

 

Podrobné informace k dotaci 1.D

V posledním čísle Včelařství vyšly kompletní pokyny pro výplatu dotace 1.D v letošním roce.

Rozhodně neváhejte a pozorně si je přečtěte!

(jh)

 

Hlášení počtu včelstev a umístěni stanovišť

Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH) zahájila rozesílání „hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ na vaše adresy. Součástí dopisu jsou i instrukce, jak formulář vyplnit a kam ho zaslat.

Protože řada včelařů odesílá formulář obratem, dovoluji si upozornit, že stav je k 1. září a vyplněný tiskopis je potřeba odeslat do 15. září.
Odeslat ho můžete i elektronicky na adresu uevcely@cmsch.cz.

(dm)