VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Únor 2021

Připomenutí – objednávka včelařského materiálu a letního léčiva

Přátelé včelaři, chci pouze upozornit, že v neděli končí dvě akce spolku:

  • Končí termín pro objednávku včelařského materiálu (oddělky, matky, otevřené matečníky), a to v neděli 28.2.2021. Způsob objednání je na web stránkách – objednává se e-mailem na jirihubka@post.cz
  • Končí termín pro objednávku tzv. dobrovolného letního léčiva. Způsob objednání byl opět na web stránkách. Zjednodušeně: na tiskopise, který dostal e-mailem každý včelař, je možné do 28.2.2021 objednat Formidol, Gabon, Varromed a další. Pokud nemůžete ve svém počítači najít tiskopis k objednávce, spojte se se zdravotníkem.

Ing. Jiří Hubka

Jarní přeléčení včelstev

Výbor ZO ČSV v Novém Strašecí zasedal ve dnech od 19.2. do 21.2.2021 distančním způsobem a rozhodl o způsobu přeléčení včelstev na varroázu na jaře 2021. Dne 18.2.2021 přišly našemu zdravotníkovi výsledky rozboru měli na výskyt kleštíka. Souhrnný výsledek, podle jednotlivých včelařů je přílohou této informace.

Z této informace vyplývá, že 12 včelařů mají povinnost provést jarní přeléčení. Výbor stanovil způsob tohoto přeléčení i s ohledem na současnou pandemickou situaci:

  • U 12 včelařů, kteří mají nadlimitní spad kleštíka, se musí udělat nátěr plodu a následná fumigace. Zdravotník se spojí s příslušnými důvěrníky, předá jim léčivo a důvěrník komisionálně, spolu s příslušným včelařem, provede jarní přeléčení.
  • Ostatní včelaři, kteří mají spad kleštíka menší než 3 v průměru na úl (včetně nulového spadu), mohou si udělat jarní přeléčení dobrovolně. V takovém případě se sami spojí se zdravotníkem, který jim předá léčivo. Léčení si potom tito včelaři provedou sami s tím, že dotazy ke způsobu provedení tohoto léčení zodpoví telefonicky náš zdravotník.
  • O všech léčeních musí být vedena evidence na tiskopisech, které důvěrníkům předá zdravotník. To se týká i včelařů, kteří si budou provádět přeléčení dobrovolně. Tiskopis musí být podepsán příslušným včelařem a důvěrníkem. Tiskopisy a vybrané finance potom důvěrníci odevzdají zdravotníkovi. Platba za jarní léčení je 30,- Kč za úl.
  • Závěrem výbor rozhodl, že seznam všech včelařů s výsledky spadu kleštíka bude zveřejněn na našich web stránkách

Letní léčivo

Přátelé včelaři,

každý rok spolek zajišťuje objednání a prodej tzv. dobrovolného léčiva k potírání varroázy, jako je např. Formidol, Gabon a další prostředky k léčení a desinfekci včelstev. I letos tomu nebude jinak. Pouze letos ze známých důvodů nemůžeme udělat v této době výroční členskou schůzi tradičním způsobem a proto objednávku léčiv a prostředků provedeme prostřednictvím internetu.

Nyní k objednávce dobrovolného léčiva a jiných prostředků k potlačení varroázy (dále jen léčivo):

– každý včelař obdrží e-mailovou poštou tiskopis objednávky na léčivo. Pokud někdo nedostane tento e-mail, volejte na telefon 777 576 002. Může se to stát, protože odeslání cca 100 e-mailů někdy kolabuje

– vyplnění objednávky je jednoduché – vyplňte jméno a příjmení a počet objednaného léčiva. Dodržujte prosím, v jakém balení se léčiva prodávají, např. Formidoly v balení, nebo Gabony v proužcích

– takto vyplněnou objednávku odešlete na adresu našeho zdravotníka př. Kubičky na adresu miloslavkubicka@seznam.cz. Dotazy k této objednávce opět směrujte na našeho zdravotníka na telefonní číslo 723 800 513

– pokud budete kupovat Gabon, doporučujeme Gabon flum, protože Gabon PF 90 obsahuje stejnou účinnou látku, kterou jsme včelstva ošetřovali na podzim aerosolem. Gabon se aplikuje zavěšením dvou proužků do každého nástavce plodiště. Oba typy Formidolů většinou již všichni znají. Varromed je léčivo, které se dá použít postřikem do úlu i v netradiční době (zima, jaro), prostředek obsahuje směs kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové. Masamaril je doplňkové léčivo, které se míchá do medocukrového těsta a zvyšuje obranyschopnost včelstev proti všem chorobám. Bee Safe je desinfekční prostředek s kterým by měl pracovat každý včelař a kterým se ošetřují nástavky, dna úlů, prázdné rámečky a jiné.

– podrobnější popis jednotlivých léčiv najdete na web stránkách Výzkumného ústavu včelařského v Dole, www.beedol.cz

– dodavatel – Výzkumný ústav včelařský, garantuje, že expirační doba léčiv bude minimálně 5 měsíců od dodávky léčiv

– státní dotace pro období 2020/2021 je 40 % z ceny. VÚVč Dol vyřizuje dotace pouze pro OO ČSV zpravidla na tři hromadné objednávky (faktury) v jednom kalendářním roce. Proto všechny objednávky jdou přes OO ČSV v Rakovníku, což zajišťuje náš zdravotník spolu se zdravotníkem OO ČSV

– objednávku léčiva odešlete zdravotníkovi e-mailem do 28.2.2021

– Výroční členskou schůzi za rok 2020 uděláme distančním způsobem, to znamená, že materiály budou zveřejněny na našich web stránkách a včelaři budou hlasovat přes internet o usnesení z této výroční členské schůze. Toto proběhne na přelomu února a března.

Ing. Jiří Hubka

Daňové přiznání

Přátelé včelaři, kdo z vás potřebuje pro daňového přiznání vyplněný tiskopis „Potvrzení o daňových příjmech …..“ za rok 2020 obraťte se na mne J. Hubka (777576002), nebo přímo na paní účetní – pí. Z. Skibová (737619838).

Ing. Jiří Hubka