K 110 výročí byla vydána publikace:

Almanach 110 výročí