Informace o povinném hlášení počtu včelstev jednotlivými včelaři do ČMSCH v roce 2020.

  • hlášení o stavu včelstev k 1.9.2020 na ČMSCH – hlášení počtu včelstev na ČMSCH je povinné pro všechny včelaře a každý včelař si hlášení zasílá na ČMSCH sám. Tímto způsobem to fungovalo již minulý rok. Důvodem je, že v současné době lze hlášení na ČMSCH poslat několika způsoby – přes web formulář, nebo přes portál farmáře, nebo „ručním“ vyplněním zaslaného formuláře. Bližší o jednotlivých způsobech odeslání hlášení je v přiloženém dopise od ČMSCH
  • hlášení musí každý včelař poslat na ČMSCH do 15.9., ale nejdříve po 1.9.2020.
  • pokud včelaři budou posílat „ručně“ vyplněný formulář, je možné ho do 14.9. vhodit do schránky našeho spolku na Fortně a tyto formuláře budou potom odeslány hromadně za celý spolek. Bylo by vhodné vložit  formulář před vhozením do naší schránky do obálky, protože v našem středisku probíhá stavba a samotný formulář by se mohl ztratit. Vyplnění přes web formulář Vám zabere ale mnohem méně času.
  • opět platí totéž, jako u žádosti o dotaci 1.D – vyplňují se počty včelstev, které obsedají alespoň 7 rámků, tzn. že počet včelstev na tomto hlášení pro ČMSCH a počet včelstev na žádosti o dotaci 1.D musí souhlasit.
  • výbor prosí důvěrníky, aby s tímto hlášením pomohli těm včelařům, kteří nejsou zruční s ovládáním internetu, děkujeme.

Současně důvěrníci hlásí počty včelstev k 1.9. také zdravotníkovi (pokyny pro tuto akci jdou po linii zdravotníka). Připomínáme, že zdravotníkovi se hlásí celkové počty včelstev, tj. i oddělky, roje a jiná slabší včelstva, která nemají nárok na dotaci 1.D (neobsedají 7 rámků). Dále připomínáme, že na schůzi výboru dne 1.9. se bude organizován výdej léčiva pro důvěrníky pro podzimní léčení.

JH