VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Únor 2019

Výsledky vyšetření varoa 2019

Léčit budeme 23 úlů na 6 stanovištích. Dvě stanoviště svojí kvalitou vzorků nevyhovovaly a zdravotník rozhodne, zda se tyto stanoviště nebudou přeléčovat také.
Termín a způsob léčení se včelaři a důvěrníky dohodne zdravotník Míla Kubička osobně. V současné době se objednává léčivo.

Výsledky byly smazány z důvodu ochrany osobních údajů, děkujeme za pochopení                                (jh)

Zájezd do Nasavrk – červen 2019

Přátelé včelaři, na výroční členské schůzi dne 9. 2. 2019 se několik včelařů dohodlo na společném naučném zájezdu do SOU Nasavrky. Program zájezdu bude velmi zajímavý a pro včelaře naučný. Po dnešním telefonátu s SOU Nasavrky se pouze upřesnil datum tohoto zájezdu.

Zbývá ještě 5 míst!

Svůj úmysl zúčastnit se zájezdu mi nahlaste do 31. 3. 2019.

Program zájezdu:

 • Zájezd se uskuteční dne 15. 6. 2019 v sobotu (změna oproti VČS !!)
 • Odjezd je v 9 hodin z Komenského náměstí v N. Strašecí (úhlopříčná ulice), návrat ve večerních hodinách
 • Spolek přispívá na zájezd 2 000,- Kč na úhradu celého programu v Nasavrkách. Účastníci si hradí dopravu – pojede se mikrobusem a cena na jednu osobu je 340,- Kč, vybírat se bude při nástupu do autobusu.
 • Program v Nasavrkách:
 1. Příjezd do Nasavrk do 11 hodin
 2. Včelařská prodejna, která je velice dobře zásobená
 3. Oběd – pokud někdo bude mít zájem o oběd, prosím dejte mi vědět, 75,- Kč polévka a hlavní jídlo, z vlastní zkušenosti dobrá kuchyně
 4. Vlastní program začíná ve 13 hodin
 5. Prohlídka včelařského arboreta s výkladem
 6. Prohlídka včelnice s výkladem
 7. Přednáška o chovu matek s ukázkami
 8. Prohlídka nové haly SOU se včelařskou výstavou
 9. Odjezd, podle diskuze, cca v 17 hodin

(jh)

Odevzdání vzorků v ochranném pásmu MVP

Možné termíny k odevzdání měli včelařů v ochranném pásmu MVP:

 • 12. 2. 2019 – od 13. do 20. hodiny na Fortně
 • 13. 2. 2019 – od 14. do 17. hodiny na Fortně (nouzový termín )

(jh)

Členská základna naší ZO k datu výroční schůze

Katastry

 1. Kozojedy
 2. Kroučová
 3. Nové Strašecí
 4. Pochvalov
 5. Ruda
 6. Rynholec
 7. Řevničov
 8. Smilovice
 9. Třeboc
 10. Třtice

Řádní členové

 • Počet členů 83
 • Členů bez včelstev = 6
 • Počet včelstev 584

Včelařské kroužky

 • Počet kroužků: 3 (2 vlastní + 1 SOU)
 • Počet včelstev: 5

Registrovaní členové na našich katastrech

 • Počet včelařů: 12
 • Počet včelstev: 285

Neorganizovaní včelaři

 • Počet včelařů: 2
 • Počet včelstev: 11

Celkový počet včelařů

 • Počet včelařů: 97
 • Počet kroužků: 3
 • Počet včelstev: 891

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Program výroční členské schůze ZO ČSV z.s. v Novém Strašecí dne 9.2.2019 v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí.

Toto 

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 3. Volba návrhové komise – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2018 a kontrola usnesení z minulé VČS (2017), vyhodnocení rozpočtu roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2018 – zdravotník spolku př. Miroslav Halló
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Doplňovací volby (kooptace) do výboru ZO ČSV – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Další informace:

 • Po ukončení schůze bude podáván oběd.
 • Schůzi řídí místopředseda spolku př. Jiří Petráček.
 • Během schůze je možné objednat Formidol (dvě varianty) Bee Safe, VarroMed, matečníky, oddělky, přihlásit se k tematickému zájezdu a k dalším aktivitám v roce 2019.

Předpokládaný konec schůze do 12.00 hodiny.

Výbor ZO ČSV z.s. Nové Strašecí