Včelařský kroužek se koná každou středu od 16:00 do 17:30.

Sraz vždy před základní školou v Novém Strašecí.

Nejsme zaměřeni jen na včely, ale i na přírodu jako celek a souvislosti v ní. Podívejte se na plán práce pro rok 2017/18

Neváhejte a přijďte mezi nás.

Těšíme se!