VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Listopad 2020

Chybějící registrace – Dotace 1.D

Přátelé včelaři, v příloze jsou uvedeni ti naši včelaři, kteří neprovedli registraci na Ústřední evidenci v ČMSCH k 1.9.2020. Termín pro nápravu je do 3.12.2020 (přesný popis ZDE). V opačném případě nedostaneme pro vás peníze na dotaci 1.D.

Ing. Jiří Hubka

DŮLEŽITÉ – DOTACE 1.D

Přátelé včelaři, v letošním roce, jak bylo avizováno, žádosti o dotaci 1.D jdou přes SZIF. Při kontrole žádostí se v celé ČR vyskytlo 6 649 chyb u žádostí, které pokud nebudou odstraněny, nebude dotace těmto včelařům vyplacena. Je o tom článek v časopise Včelařství č. 12 na straně 401. Opravy si musí včelař udělat individuálně.

Pozor, nedostatky se týkají i některých členů našeho spolku, viz. přílohy !!!! Termín k odstranění nedostatků je 3.12.2020 !!!!

Více informací : ZDE

Nerad dávám smutné zprávy, zvláště, pokud tyto zprávy jsou rychle za sebou. Dne 20.11.2020 nás opustil další člen našeho spolku, př. Miroslav Kut. Bylo mu 77 let a v našem spolku byl od roku 1970.

Čest jeho památce.

Ing. Jiří Hubka

Oznamujeme smutnou zprávu členům našeho spolku. Dne 12. listopadu 2020 zemřel člen našeho včelařského spolku př. Pavel Sajfert z Nového Strašecí. Zemřel ve věku nedožitých 83 let. Rozloučení bylo v tichosti v kruhu rodinném. Př. Pavel Sajfert byl členem našeho spolku od roku 1972.

Čest jeho památce.

Ing. Jiří Hubka

Domedná 2020 – AKCE ZRUŠENA

Přátelé včelaři, z důvodu epidemiologické situace v našem státě se nebude letos konat tradiční „Domedná 2020“, která byla připravena na 28.11.2020 v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí. Roční finanční vyúčtování (dotace 1.D, členské příspěvky a jiné platby) se provede v měsíci lednu, a to osobním stykem s jednotlivými včelaři v klubovně na Fortně. Přesný termín v lednu bude určen podle toho, kdy přijdou peníze za dotaci 1.D na náš bankovní účet.

Ing. Jiří Hubka