VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Únor 2022

Termín pro objednání včelařského materiálu se blíží.

Přátelé včelaři, blíží se termín ukončení objednávek na nákup včelařského materiálu (matečníky, matky a oddělky). Tento termín je do 15.3.2022. Nejlépe je poslat objednávku na tiskopise, který je přílohou této zprávy a tuto objednávku poslat na adresu jirihubka@post.cz.

Ing. Jiří Hubka

Novostrašecký Masopust

Zveme včelaře a děti ze včelařských kroužků na Novostrašecký Masopust. Kdo nechce jít v průvodu, přijďte se podívat do našeho střediska na Fortně, kde bude před 15 hodinou v sobotu 26.2. zastávka tohoto průvodu. Bude taneček, medovina, koblížky namáčené v medu a prodej medu. Každý je vítán.

Ing. Jiří Hubka

Hrr namor 2022

Přátelé včelaři,

15.2.2022 začala akce Hrr na mor, které se, předpokládám, všichni zúčastníte. Pro ty, co měli kontrolní vzorky na MVP na podzim 2021 platí zásada: jistota je jistota a navíc je to zadarmo. Všechny informace máte již na našem webu dříve, nebo jste je dostali poštou dopisem domu. Takže schází pouze termín ukončení akce, neboli termín předání posledních vzorků a to je 20.5.2022.

Zopakuji pouze způsob předávání vzorků:

–      Jsem na Fortně každé úterý od 15. do 18. hodiny. Krabičku se vzorkem lze také hodit do poštovní schránky na Fortně (otvor je dostatečný), schránka se vybírá 2x týdně

–      Vzorek můžete, po telefonické dohodě, mi předat také na Rudě, Nádražní 262 (tel. 777 576 002)

–      Pozor, vzorek musí být pouze v krabičce, kterou jste dostali poštou

Ing. Jiří Hubka

Objednávka léčiv pro jarní přeléčení

Přátelé včelaři,

vzhledem k tomu, že musíme objednat léčivo na jarní přeléčení včelstev na spad varroa a to okamžitě, zkracuje se doba pro objednání tzv. dobrovolného léčiva (Formidol, Gabon a jiné) z 28.2. na 20.2.2022. Zůstává ale dál možnost si toto léčivo objednat v 2. etapě, tzn. v červnu 2022. Takže, kdo chce toto léčivo použít ještě na jaře, pošlete tiskopis objednávky na adresu jirihubka@post.cz do neděle 20.2.2022.

Tiskopis objednávky jste každý obdržel e-mailem a stačí na tento e-mail odpovědět s vyplněnou objednávkou.

Pro připomenutí máte v příloze celý původní e-mail s tiskopisem objednávky.

Ing. Jiří Hubka

Info – jarní přeléčení včelstev

Přátelé včelaři,

tento týden jsme dostali protokol o zkoušce s výsledkem vyšetření měli na Varroa destructor. Výsledky nejsou dobré. Proto se sešel v úterý 15.2. mimořádně výbor našeho spolku a stanovil pravidla pro jarní přeléčení včelstev. Jarní přeléčení včelstev bude provedeno u všech včelařů, kteří měli průměrný spad roztočů 2 roztoče na úl a více (včetně). Ostatní, u kterých byl průměrný spad pod touto hranicí si mohou požádat dobrovolně také o toto ošetření. Takže platí tyto zásady a opatření a akce:

–      Důvěrníci tento týden obvolají všechny svoje včelaře a informují je o této akci. Oznámí jim, kdo léčit musí a kdo léčit může dobrovolně. Výsledek tohoto zjišťování oznámí důvěrníci zdravotníkovi, př. Kubičkovi do neděle 20.2.2022

–      Zdravotník objedná obvyklým způsobem léčivo ve Výzkumném ústavu včelařském. Současně objedná tzv. dobrovolné léčivo, které si včelaři do 20.2.2022 objednali u předsedy spolku

–      Až přijde léčivo, tak zdravotník se spojí se všemi důvěrníky a předá jim léčivo, seznámí je s postupem léčení a předá jim potřebnou administrativu

–      Z výše uvedeného bodu vyplývá, že se zkracuje doba na objednání tzv. dobrovolného léčiva (Formidol, Gabon a jiné), kde původní termín byl 28.2.2022. Objednávky směřovali na předsedu spolku. Nový termín je 20.2.2022 a to proto, že musíme včas zajistit léčivo na jarní přeléčení a objednávky na dotované dobrovolné léčivo do Výzkumného ústavu včelařského mohou být v roce pouze tři. Kdo si ale nestihl objednat tzv. dobrovolné léčivo, zůstává možnost si ho objednat ještě v červnu, tak jak bylo již dříve avizováno

–      Takže včelaři, kteří musí provádět jarní přeléčení by měli počítat s tím, že tento zásah se bude provádět především podle vývoje počasí, zřejmě cca po 8.3.2022. Prosím spojte se se svým důvěrníkem a dohodněte optimální termín (venkovní teplota by měla být alespoň více než 10 stupňů C)

–      V příloze této informace je příloha, která grafický ukazuje vývoj spadu kleštíka v našem spolku za poslední roky. Situace není dobrá a budeme muset přijmout účinná opatření.

–      Další přílohou je protokol SVS s výsledky vyšetření měli podle jednotlivých včelařů

–      Výbor prosí všechny včelaře, aby této akci věnovali náležitou pozornost

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – leden a únor 2022

HRR NA MOR 2022

Přátelé včelaři,

 letos opět bude akce Hrr na mor 2022. Prosíme, přečtěte si pokyny, které jsou dále uvedeny. Výbor našeho spolku doporučil, aby se této akce zúčastnilo co nejvíce našich včelařů.  Chráníte tím svoje včelstvo a včelstva všech našich členů.

Stručně to hlavní, co musíte vědět:

–      Podle nové veterinární legislativy je nutné mít vyšetření na MVP při přemístění včelstev nad tři kilometry od původního stanoviště včelstev.

–      Veterinární vyšetření na MVP platí pouze příslušný kalendářní rok. Takže my, co jsme byli v ochranném pásmu na MVP a posílali jsme vzorky na vyšetření v roce 2021, tak toto vyšetření pozbylo platnosti dne 31.12.2021.

–      Každý včelař dostane poštou papírovou krabičku a štítek pro odeslání vzorků. Správný postup pro sběr vzorku a jeho zabalení je uveden dále.

–      Vzorky se budou za náš spolek odevzdávat na sběrném místě v sídle našeho spolku: Nové Strašecí, Fortna 117 a to každé úterý od 15 hod do 18 hod. Náhradní způsob odevzdání vzorků je možno dohodnout s př. Hubkou – tel. 777 576 002, nebo př. Kubičkou – tel. 723 800 513. Sběrné místo na Fortně začne fungovat od 15.2.2022 a datum ukončení sběru vzorků bude uveden po 15.2. na našich web stránkách.

      Další informace hledejte na web stránkách www.hrrnamor.cz

Ing. Jiří Hubka