VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Různé (page 1 of 4)

Zpráva o ČVS, uveřejněná v Novostrašeckém měsíčníku

 
Novostrašečtí včelaři hodnotili a plánovali.Vsobotu 8. února se sešli strašečtí včelařina své výroční členské schůzi již tradičně vrestauraci Sport vNovém Strašecí. Bylo co hodnotit. Vždyť vroce 2019 jejich činnost byla opět bohatá. Celý rok pečovali o zdraví svých včel, což bylo náročné, protože stále ještě téměř celé jejich území leží vochranném pásmu vdůsledku dřívějšího výskytu ohnisek moru včelího plodu. To vyžaduje zvláštní režim při včelaření a důsledné dodržovaníléčebných postupů. Bohatá byla ale i osvětová činnost. Uspořádali jsme tradiční včelařskou výstavu vrámci Novostrašeckého posvícení, tematickyzaměřenou na včelí vosk, jeho význam pro včely a pro člověka. Ve spolku pracují dva včelařské kroužky mládeže, které se především starají o svá třivlastní včelstva. Vroce 2019 znich získaly svůj první med. Šest dětí ze zúčastnilo oblastního kola soutěže Zlatá včela, což je soutěž pro děti ze Středočeského kraje a zPrahy. Všech šest dětíse umístilo vprvní polovině startovní listiny. Děti se se svými výrobky a prodejem vlastníhomeduzúčastnily mnoha akcí, pořádaných Městem, jako například Slavnosti vína, rozsvícení vánočního stromku a podzimních adventních akcí. Dospělí včelaři se zúčastnili naučného zájezdu do včelařského střediska vNasavrkách.Na programubyla prohlídka místního arboreta svýkladem, prohlídka historických a vsoučasné době vyráběných úlů, prohlídka moderní velkokapacitní linky na získávání medu a vosku a návštěva místní včelnice sukázkou chovu včelích matek. Již tradičně ke konci roku spolek uspořádal přátelské posezení všech včelařů a přátel přírody pod názvem Domedná 2019 smuzikou a dobrou náladou. Vsoučasné době je ve včelařském spolku organizováno 93 včelařů s698včelstvy. Rok 2020 se chceme opět věnovat především péči o naše včely a rozšířit některé naše společenské aktivity. Pro děti znašeho kroužku uspořádáme zájezd do včelařského střediska vKožlanech. Dále děti ve vlastní režii vystoupí na třech místech vnaší oblasti–Ruda, Nové Strašecí a Řevničov, kde děti zvčelařského kroužku budou ostatním místním dětem povídat o včelách a včelaření, sukázkami včelařských potřeb a soutěžemi. Již tradiční Domednou 2020 chceme rozšířit o odpolední část, která bude určena pro děti s rodiči a jejich kamarády. Pro dospělé chceme vzimních měsících opět pořádat besedy včelařů a to ne jen pro naše začínající včelaře, ale i pro ty, kteří by chtěli začít včelařit, ale nejsou našimi členy spolku a nemají se ským poradit. Začneme vlistopadu, zahájení besed budeme inzerovat vNovostrašeckém zpravodaji. To vše by nebylo možné bez dobréhovybavení našeho spolkového střediska na Fortně vNovém Strašecí. Od Krajského úřadu Středočeského kraje jsme vroce 2019 získali finanční prostředky na zařízení na zpracování včelího vosku. Jako každý rok jsme získali od Města Nové Strašecí grant, který byl využit na vybavení truhlářské dílny. Významně přispěly i místní podnikatelé, České lupkové závody a.s. a Hamiro a.s. Na naší výroční členské schůzi byli i vzácní hosté. Starosta Města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip, který ve svém vystoupení potvrdil, že vletošním roce začne přístavba našeho střediska na Fortně,čímž získáme potřebné prostory pro technologii pro zpracování medu a včelího vosku. To bude značný přínos pro včelařský kroužek ale ipro všechny začínající včelaře, kteří mají malé množství úlů a tato technologie je pro ně finančně náročná.Dále na schůzi vystoupila pí. Pavlína Urbanová, starostka obce Ruda, obce,která je pravidelným přispěvatelem na činnost našeho spolku.
 

Vzávěru schůze se zvolil nový výbor spolku, se dvěma změnami ve složení výboru. Máme velké plány do roku 2020, ale ve vedení spolku jsou lidé, kteří to dokážou.

JH

Vyúčtování dotace 1.D

Vyúčtování dotace 1.D

Na spolkový účet již dorazily peníze na dotaci pro včelaře 1.D,
Na domedné 23. 11. 2019 bude provedeno roční vyúčtování se včelaři,
proto je vaše účast důležitá.
V případě, že se někdo nebude moci zúčastnit z vážných důvodů, je pro roční finanční vyúčtování stanoven náhradní termín: 26. 11. 2019 v době 17:30-20:00 hod. ,
a to v naší klubovně: FORTNA 117 v Novém Strašecí (za poštou a drogerií).

DOMEDNÁ 2019

Pojďte si s námi
„pomedit“

23. listopadu,
19:00 – 24:00

Vážení včelaři,

výbor naší základní organizace vás zve na přátelské posezení
všech členů a příznivců našeho spolku

v sobotu od 19 hodin
dne 23. listopadu 2019
v Hostinci Na růžku v Pecínově.

Rodinní příslušníci a ostatní příznivci jsou vítáni!

K dobré náladě bude hrát živá muzika a k potěšení těla budou báječné řízečky,  studené pivo, víno
a samozřejmě i nápoje bez alkoholu..

Přátelské setkání všech včelařů, jejich blízkých a ostatních příznivců bude neformální,
abychom si povyprávěli o zkušenostech, radostech i nezdarech při včelaření v tomto roce.
Jsou pozvání i někteří významní včelaři okolních spolků.
Věříme, že toto setkání včelařů na konci roku se stane v našem spolku tradicí.

Za spolek: jednatel Dušan Müller a předseda Jiří Hubka

Bližší informace:
Müller Dušan, 777 912 971, 
zonovestrasci@vcelarstvi.cz

Včelař ukázal, jak se včelám „dařilo“ na řepce

Oslabené včelstvo a čtyřikrát méně medu. Včelař ukázal, jak se včelám „dařilo“ na řepce

Vysílené včely, pomalý vývoj plodu, méně medu. To jsou podle včelaře následky toho, když včelstvo sbírá jen na řepce.

Seznamu ukázal, jaký je rozdíl mezi včelstvy z řepky a včelstvy z lesa.

Celý příspěvek si můžete přehrát zde.

 

Dravá sršeň asijská se blíží k českým hranicím.

Sršeň asijská (Vespa velutina), která se před lety dostala spolu se zbožím do Francie, se opět o něco přiblížila k českým hranicím. Několikrát už byla spatřena i v sousedním Německu, uvedla v odborné zprávě rakouská agentura AGES. 

Celý článek si  přečtěte zde.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Program výroční členské schůze ZO ČSV z.s. v Novém Strašecí dne 9.2.2019 v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí.

Toto 

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 3. Volba návrhové komise – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2018 a kontrola usnesení z minulé VČS (2017), vyhodnocení rozpočtu roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2018 – zdravotník spolku př. Miroslav Halló
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Doplňovací volby (kooptace) do výboru ZO ČSV – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Další informace:

 • Po ukončení schůze bude podáván oběd.
 • Schůzi řídí místopředseda spolku př. Jiří Petráček.
 • Během schůze je možné objednat Formidol (dvě varianty) Bee Safe, VarroMed, matečníky, oddělky, přihlásit se k tematickému zájezdu a k dalším aktivitám v roce 2019.

Předpokládaný konec schůze do 12.00 hodiny.

Výbor ZO ČSV z.s. Nové Strašecí

Včelařský kroužek a prodej medu

U příležitosti rozsvícení vánočního stromku v Novém Strašecí opět mladí včelaři prodávali med na náměstí ve městě.
Akce byla úspěšná, děti si vydělaly nezanedbatelnou částku peněz na svoji činnost.

Podobná akce se bude opakovat dne 8. 12. 2018, v sobotu, v kulturním centru v Novém Strašecí a to od 10 hodin až do večerních hodin.
Přijďte se podívat a podpořte činnost kroužku.

(jh)

 

Pozvánka na besedu včelařů 4. 12. 2018

Přátelé včelaři,

dne 13. 11. proběhla první beseda včelařů, které se zúčastnilo 13 včelařů.  V letošním roce je tématem besed „Práce včelaře po celý včelařský rok“. Besedy budou postupně probírat jednotlivá období včelařského roku a to za pomoci prezentací a promítání metodických materiálů a volnou besedou. Akce je určena všem včelařům spolku, ale i jiným zájemcům o včelaření (rodinní příslušníci vítáni).

Druhá beseda bude dne 4. 12. 2018 v našem středisku v Novém Strašecí, ulice Fortna 117 od 18 hodin.

 Těšíme se na setkání s vámi.

Jiří Hubka, předseda spolku

(jh)

NOVOSTRAŠECKÁ DOMEDNÁ 2018

Pojďte si s námi
„pomedit“

24. listopadu,
19:00 – 24:00

Vážení včelaři,

výbor naší základní organizace vás zve na přátelské posezení
všech členů a příznivců našeho spolku

v sobotu od 19 hodin
dne 24. listopadu 2018
v Hostinci Na růžku v Pecínově.

Rodinní příslušníci a ostatní příznivci jsou vítáni!

K dobré náladě bude hrát živá muzika a k potěšení těla bude pečená kachnička spolu s letošním mladým vínem.

Přátelské setkání všech včelařů, jejich blízkých a ostatních příznivců bude neformální,
abychom si povyprávěli o zkušenostech, radostech i nezdarech při včelaření v tomto roce.
Jsou pozvání i někteří významní včelaři okolních spolků.
Věříme, že toto setkání včelařů na konci roku se stane v našem spolku tradicí.

Za spolek: jednatel Dušan Müller a předseda Jiří Hubka

Bližší informace:
Müller Dušan, 777 912 971, 
zonovestrasci@vcelarstvi.cz

Výstava našeho spolku na Novostrašeckém posvícení.

Již druhý rok náš spolek uspořádal výstavu v rámci Novostrašeckého posvícení. V prostorech velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Novém Strašecí měla výstava tematický cíl – seznámit návštěvníky se způsobem získávání medu.

Návštěvníkům jsem na reálných exponátech ukazovali výrobu rámků,  chov včel, odvíčkování medových plástů, vytáčení medu a jeho stáčení do sklenic s dokrmování včel po vytočení medu.

V oddělené části výstavy si mohli návštěvníci odpočinout od houpaček a kolotočů a podívat se na film o pracích včelaře během včelařského roku. Prezentovala se i úspěšná činnost včelařského kroužku mládeže. Opět největší atrakcí pro děti i dospělé byl úl se živými včelami.

Řada návštěvníků si již zvykla, že na této výstavě se prodává med našich včelařů, tentokrát byl med od třech včelařů a prodalo se ho cca 200 sklenic. Výtěžek pro kroužek mládeže činí téměř 2 500,- Kč. Návštěvníci chodili na výstavu hlavně v odpoledních hodinách a bylo jich za oba dva dny asi 300. Vše se povedlo a máme opět o čem přemýšlet, na jaké téma uspořádat výstavu příští rok. 

Musím nakonec poděkovat všem, kteří se zasloužili o úspěch výstavy.

Při instalaci výstavy pomáhali př. M. Halló, D. Muller, R. Štýbrová a M. Kubička. V sobotu se provádění návštěvníků ujal př. M. Halló a v neděli pak př. D. Muller. Oba dva dny svými znalostmi exceloval člen včelařského kroužku př. M. Slavík. Dále pomáhali další členové kroužku mládeže př. K. Bačkovská a A. Lípová.

Rekord v prodeji medu svým nenapodobitelným prodejem vytvořila př. M. Fediková. Všem moc děkuji a těším se na další spolupráci, a to bude prodej medu při rozsvícení Vánočního stromku na náměstí v Novém Strašecí na konci listopadu.

                                                                                            Jiří Hubka – předseda spolku.

Older posts