VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Různé (page 1 of 17)

Ošetření Aerosolem

Přátelé včelaři, prosím počítejte s tím, že víkend 9.12. bychom dělali aerosol u vašich včelstev. Prosím o přípravu elektrické přípojky (mám 20 m dlouhý kabel) a připravit si nějaký uzávěr úlu. Současně provedeme veškeré záznamy za rok 2023 do Záznamu o léčení (připravte prosím záznamníky) a provedeme platbu za léčení (50,- Kč/úl), děkuji.

p.s. přesný čas příjezdu k Vám ještě předem zatelefonuji.   

Ing. Jiří Hubka

Členské příspěvky na rok 2024

Přátelé včelaři, v těchto dnech dostanete sms, kterou vás žádáme o zaplacení členských příspěvků na rok 2024. V sms budete mít číslo bankovního účtu na který pošlete členské příspěvky, dále variabilní symbol a dále částku v Kč. Prosíme, abyste do zprávy pro příjemce napsali své příjmení. Připomínáme, že na rok 2024 se zvýšily členské příspěvky pro ústředí ČSV z 300,- Kč na 600,- Kč a platba za včelstvo se snížila z 16 Kč na 4 Kč. Platby pro náš spolek zůstaly stejné.

Úhradu prosím proveďte co nejdříve, nejpozději do 25.11.2023.

Děkujeme.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – říjen 2023

DOMEDNÁ 2023

Přátelé včelaři,

ZO ČSV v Novém Strašecí pořádala tradičně ke konci kalendářního roku tzv. Domednou, kde se včelaři a jejich přátelé a známí sešli a poseděli u muziky a při dobrém jídle a pohovořili neformálně o proběhlém včelařském kalendářním roku. Tuto tradici přerušil v minulých dvou letech Covid, takže se Domedné v letech 2021 a 2022 nekonaly. Chceme letos tuto tradici obnovit, ale na vyšší úrovni.

Proto jsme ve spolupráci se známým hostincem Na Růžku v Pecínově (Nové Strašecí) připravili „Včelařské slavnosti – Domedná 2023“. Na tyto slavnosti vás všechny srdečně zveme. Pozvání není pouze pro včelaře, ale i pro jejich rodinné příslušníky a jejich známé, prostě pro širokou veřejnost. Přijďte všichni, kdo máte rádi včely a přírodu.

Co jsme pro vás připravili. Akce se koná 2. prosince na velkém sále hostince Na Růžku v Pecínově od 10 hodin. V 10 hodin začínají prodávat stánky, kde vedle stánků s medem a výrobků z ostatních včelích produktů, budou stánky s prodejem včelařských potřeb, jako např. úlů, rámků a všech ostatních včelařských potřeb. Účast přislíbily tyto firmy: Flugo, Včelařství – Jašovi, Fravi a firma Doležal.

Současně s prodejem ve stáncích budou probíhat na podiu velkého sálu přednášky a besedy s předními odborníky na včelařství. Zde se nám podařilo zajistit účast vynikajících odborníků.

Pana doktora Švamberka, který bude besedovat od 11 hodin, není třeba představovat. Jedná se o předního odborníka na včelařské rostliny se zaměřením na včelí pastvu. Je autorem několika skvělých knih na toto téma. Působí na včelařské farmě Mája v Kožlanech, kam náš spolek pořádal několik zájezdů.

Od 13 hodin potom vystoupí pan Ing. Václav Novák odborník, který je mimo jiné zapojen i do evropského projektu na boj se sršní asijskou. Své zkušenosti mimo jiné prezentoval například na stránkách časopisu Moderní  Včelař. Ve své přednášce nás seznámí se životním cyklem asijské sršně a jejím šířením po evropském kontinentu. Ukáže jak se chovat při setkání s tímto invazivním druhem. A také představí praktické zkušenosti včelařů z jižní  Evropy, kde se s výskytem sršně asijské potýkají již více let.

Poslední přednáška začne v 15 hodin a besedovat bude pan Vladimír Doležal a představí nám další , trochu opomíjené včelí produkty (vosk, propolis, pyl, mateří kašičku) a jejich praktické použití. Způsoby jejich správného získávání, použití, včetně ukázky výrobků z těchto produktů, s možností jejich zakoupení. 

V 17 hodin se ukončí prodej na stáncích a v 18 hodin začne tradiční Domedná 2023. K poslechu a tanci bude hrát skupina Askalona folkovou a trampskou muziku. Lze předpokládat, že při dobrém jídle a pití bude povídání o včelách a přírodě velice příjemné. Na Domednou zveme včelaře, ale i širokou veřejnost. Tak ať se vám letošní Včelařské slavnost a Domedná 2023 líbí.

Zve výbor ZO ČSV Nové Strašecí a hostinec Na Růžku

Ing. Jiří Hubka

Důležitá informace

Přátelé včelaři,

posílám důležité informace:

–      Dne 12.9. skončila možnost vhodit tištěné hlášení o počtu včelstev na ČMSCH do schránky na FORTNĚ odkud bude poštou odesláno na ČMSCH. Předpokládám, že ostatní včelaři toto hlášené odešlou včas na

ČMSCH a to do 15.9.

–      Zájemci o dotaci 1.D vhodí vyplněnou žádost o dotaci a „statistiku !!!!“ opět do schránky na Fortně a to do 30.9. Tiskopisy jsou buď v časopise Včelařství, nebo na web stránkách www.vcelarstvi.cz.

–      Upozorňuji, že členské příspěvky na rok 2024 se budou vybírat v měsíci říjnu a opět nejdříve včelaře zavoláme telefonem a potom mu pošleme sms s částkou a s číslem bankovního účtu, kam členské příspěvky pošle.

–      Začátkem října začne podzimní léčení včelstev, které je v našem spolku povinné. Na schůzi výboru 3. října dostanou důvěrníci léčivo, seznamy a instrukce k léčení. Minimálně první léčení musí být provedeno v jednotném termínu, který stanový okresní výbor ČSV

–      Opět musím konstatovat, že řada včelařů si nevyzvedla letní dobrovolné léčivo, především Gabon. Zbylo 300 proužků Gabonu. V současné době již nemá význam ho aplikovat. Je to finanční ztráta pro spolek. Výbor se rozhodl, že příští rok se dobrovolné letní léčivo bude objednávat až po zaplacení ceny léčiva včelařem předem.

–      Dne 12.9. začíná práce včelařského kroužku mládeže. Vybrali jsme 11 dětí, vedoucí kroužku je Ing. Věra Matějovičová a garant je Ing. Jiří Hubka.

Ing. Jiří Hubka

Včelařská výstava

Vážení přátelé včelaření a přírody,

ve dnech 9. a 10. září se koná tradiční výstava včelařského spolku v Novém Strašecí. Výstava je v rámci Novostrašeckého posvícení a je otevřena vždy od 11 do 18 hodin v sídle spolku na Fortně. Srdečně zveme všechny členy spolku a všechny přátele včel a přírody k návštěvě našeho střediska. Bližší informace jsou na přiloženém letáku.

Ing. Jiří Hubka

Důležité upozornění pro včelaře

Přátelé včelaři,

–      stále není vyzvednuta cca jedna třetina dobrovolného letního léčiva, které jste si objednali. Především není vyzvednut Gabon a Formidol, což je léčivo, jehož doba použití právě nastává. Prosím o urychlené vyzvednutí na Rudě, Nádražní 262 (tel. 777 576 002). Spolek v léčivu má vázanou značnou část financí!

–      Náš spolek zakoupil elektrický medomet značky Logar – čtyřrámkový, skladný do osobního auta, včetně nádob a sít. Je možno ho zapůjčit za poplatek 100,- Kč za použití. Tel. 777 576 002. Samozřejmě lze si zapůjčit i jiné již stávající potřeby pro včelaře – vařák na vosk na celé rámky, lis na mezistěny, pneumatická děrovačka na výrobu rámku, ruční čtyřrámkový medomet, refraktometr, nádoby na med, síta na med.

Ing. Jiří Hubka

Prodej matek pro podzimní výměnu matek

Přátelé včelaři, tak jak jsme již dříve avizovali, bude spolek zajišťovat nákup matek od př. Kériho pro  srpnovou výměnu matek. Kdo má zájem o nákup těchto matek, zašlete neformalizovanou objednávku (volný text)   e-mailem na adresu jirihubka@post.cz. Akceptovány budou pouze písemné objednávky. Cena matky je  300,- Kč. Objednávky budou uzavřeny dne 4.8.2023 a termín dodávky  matek bude do konce srpna.

Ing. Jiří Hubka

Letní dobrovolné léčivo

Přátelé včelaři, dovoluji si vás požádat, abyste si vyzvedli letní dobrovolné léčivo, které je ještě u mne v hodnotě cca 20 tis. Kč. Tyto prostředky chybí na běžný provoz spolku. Adresa odběru: Ruda,

Nádražní 262, tel.: 777 576 002.

Jinak dnes ukončujeme druhou etapu objednávek letního dobrovolného léčiva. Léčivo si objednali pouze dva včelaři.

Ing. Jiří Hubka

Oddělky

Přátelé včelaři, v sobotu 1.7.2023 se přivezou objednané oddělky. Prosil jsem o zaplacení zálohy na tento nákup a to 2 200,- Kč za oddělek. Na základě vašich objednávek se přiveze 34 oddělků. Záloha je zatím zaplacena na dva oddělky. Prosím o zaplacení zálohy na účet 1029269737/5500 a do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. Stav pokladny spolku nedovoluje si vzít zálohu z této pokladny.

Výdej oddělků bude 1.7.2023 na Rudě, Nádražní 262 ve 13 hodin.

Děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Older posts