VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Různé (page 1 of 5)

Chybějící registrace – Dotace 1.D

Přátelé včelaři, v příloze jsou uvedeni ti naši včelaři, kteří neprovedli registraci na Ústřední evidenci v ČMSCH k 1.9.2020. Termín pro nápravu je do 3.12.2020 (přesný popis ZDE). V opačném případě nedostaneme pro vás peníze na dotaci 1.D.

Ing. Jiří Hubka

DŮLEŽITÉ – DOTACE 1.D

Přátelé včelaři, v letošním roce, jak bylo avizováno, žádosti o dotaci 1.D jdou přes SZIF. Při kontrole žádostí se v celé ČR vyskytlo 6 649 chyb u žádostí, které pokud nebudou odstraněny, nebude dotace těmto včelařům vyplacena. Je o tom článek v časopise Včelařství č. 12 na straně 401. Opravy si musí včelař udělat individuálně.

Pozor, nedostatky se týkají i některých členů našeho spolku, viz. přílohy !!!! Termín k odstranění nedostatků je 3.12.2020 !!!!

Více informací : ZDE

Nerad dávám smutné zprávy, zvláště, pokud tyto zprávy jsou rychle za sebou. Dne 20.11.2020 nás opustil další člen našeho spolku, př. Miroslav Kut. Bylo mu 77 let a v našem spolku byl od roku 1970.

Čest jeho památce.

Ing. Jiří Hubka

Oznamujeme smutnou zprávu členům našeho spolku. Dne 12. listopadu 2020 zemřel člen našeho včelařského spolku př. Pavel Sajfert z Nového Strašecí. Zemřel ve věku nedožitých 83 let. Rozloučení bylo v tichosti v kruhu rodinném. Př. Pavel Sajfert byl členem našeho spolku od roku 1972.

Čest jeho památce.

Ing. Jiří Hubka

Domedná 2020 – AKCE ZRUŠENA

Přátelé včelaři, z důvodu epidemiologické situace v našem státě se nebude letos konat tradiční „Domedná 2020“, která byla připravena na 28.11.2020 v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí. Roční finanční vyúčtování (dotace 1.D, členské příspěvky a jiné platby) se provede v měsíci lednu, a to osobním stykem s jednotlivými včelaři v klubovně na Fortně. Přesný termín v lednu bude určen podle toho, kdy přijdou peníze za dotaci 1.D na náš bankovní účet.

Ing. Jiří Hubka

!ZRUŠENÉ JEDNÁNÍ VÝBORU 6.10.2020!

Přátelé včelaři, vzhledem k současné epidemiologické situaci ve společnosti ruším jednání výboru spolku dne 6.10.2020. Děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Novostrašecká výstava – poděkování

Přátelé včelaři,

ve dnech 12. až 13. září probíhala v N. Strašecí již tradiční včelařská výstava našeho spolku v rámci Novostrašeckého posvícení. Letos jsme zvolili téma výstavy: chov včelích matek. Výstavou jsme obsadili ne jen salonek, ale i část velkého sálu. Přes špatnou epidemiologickou situaci ve společnosti, kdy jsme čekali malou návštěvu, skutečnost byla jiná. Naše výstava obyvatele N. Strašecí a okolí  „táhne“, účast byla dobrá. Chtěl bych především touto cestou poděkovat včelařům, kteří se zasloužili o instalaci a provoz výstavy a o její úspěch.

Především moc děkuji př. Tomášovi Bačkovskému, který se mnou provedl v pátek celou instalaci výstavy, zpracoval nástěnku o činnosti spolku, instaloval promítání filmu o chovu matek a společně jsme převezli demonstrační skleněný úl s živými včelami. Dále děkuji př. Mirkovi Halló za dostatečné zásobování výstavy medem k prodeji, a to i ochucenými medy. Prodalo se pře sto sklenic medu. Novinkou celé výstavy byl program pro malé návštěvníky výstavy, který měla na třech pracovištích skvěle připravený vedoucí našeho včelařského kroužku Michaela Kubičková, včetně dvou nástěnek s fotografiemi o činnosti kroužku. Poděkování patří i př. Pavlovi Andráškovi za zapůjčení televizoru na promítání filmu.

Nemohu zapomenout na děti z našeho včelařského kroužku a na jejich rodiče, kteří téměř všichni se přišli na výstavu podívat. Jako vždy, výstavou návštěvníky skvěle provázel náš včelařík, Metoděj Slavík.  To se již nedá říci o dospělých včelařích našeho spolku, kteří na výstavu přišli tři.

Na výstavě jsme přivítali také starostu města N. Strašecí, který si se zájmem výstavu prohlédl a poděkoval nám osobně a také na svých elektronických stránkách.

Takže zase příští rok.

Více fotografií si můžete prohlédnout ZDE (sobota 12.9.2020) a ZDE (neděle 13.9.2020)

Ing. Jiří Hubka

Pozvánka na schůzi výboru 1.9.2020

Vzdělávací program pro začínající včelaře

Pí Ingrová ze spolku MÁJA upozorňuje na možnost přihlásit se na vzdělávací program pro začínající včelaře „To nejlepší pro včely“ a na webinář „Včelí pastva on-line„. Program začíná již 6. září v Májině údolí a webináře mají omezenou kapacitu. Proto – chcete-li se zúčastnit – doporučuje, abyste s přihlášením příliš neváhali. Podrobnosti najdete na webu http://majabee.cz/vzdelavaci-akce.

Důležité informace k HLÁŠENÍ ČMSCH pro rok 2020

veškeré informace (vč. tiskopisů ke stažení) týkající se HLÁŠENÍ ČMSCH pro rok 2020 naleznete ZDE

Older posts