Český svaz včelařů

http://www.vcelarstvi.cz/

Odborná pracoviště

SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky – web www.souvnasavrky.cz,

Výzkumný ústav včelařský – web www.beedol.cz.

Českomoravská společnost chovatelů – web  www.cmsch.cz

Začínající včelaři

Publikace   Jak začít včelařit (Příloha měsíčníku VČELAŘSTVÍ č. 10/2011 )

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

Pojmy a dojmy

Co je to apiterapie?