NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. (1), § 17 odst. (4) a § 54 odst. (1) písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a vyhlášky č. 18/2018 Sb., v platném znění, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Středočeském kraji:
Čl. 1
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím KVS SVS pro Středočeský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2018/074341-S, ze dne 20. 6. 2018 vymezena stanoviště chovu včel v obci Rynholec, v k.ú. 744671, a to s účinností od 25. 6. 2018.
Čl. 2
Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: Číslo KÚ Název KÚ
Číslo KÚ – Název KÚ
679046 Lány
744671 Rynholec
679062 Vašírov
755559 Honice

706744 Nové Strašecí

755567 Stochov
….

Celý dokument si můžete přečíst zde: 20180625 MVO MVP Rynholec