VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Únor 2023

Prodloužení termínu na objednání léčiva

Přátelé včelaři, včera, dne 25.2.2023 se konala naše výroční členská schůze za rok 2022.  Až se zpracují všechny materiály z této schůze, budou uloženy na našem webu. Považuji ale za nutné vás informovat o jedné důležité záležitosti, která se projednávala na této schůzi a ke které bylo přijato jedno  usnesení. V hlavním referátu se hodnotila situace v našem regionu z hlediska výsledků spadu varroa. Situace letos je nedobrá. Proto se diskutovala řada opatření, které navrhoval zdravotník, výbor spolku i plénum. Jedním z nich je, že ošetření včelstev v letošním podletí provedeme léčivem Gabon, pokud možno plošně. Jde samozřejmě o dobrovolný akt, ale každý by měl být velice zodpovědný ke svým včelám a ostatním včelařům.

Výbor rozhodl, že k podpoře této akce bude dotovat cenu Gabonu na cenu 5,- Kč za proužek (původní cena 10,- Kč).

Každý z vás dostane dnes e-mail, kde bude tabulka objednávek léčiva již po proběhlé výroční schůzi. To je k vaší kontrole, zda se všechny objednávky zaznamenaly správně.

Další objednávky, nad rámec této tabulky, mi prosím zasílejte e-mailem, nevpisujte je do přiložené tabulky, protože někteří z vás máte potíže s otevřením této tabulky a zpětným odesláním.

Vzhledem k této informaci prodlužujeme termín na objednání tzv. dobrovolného léčiva do neděle 5.3.2023.

V příloze máte přijaté usnesení z výroční členské schůze.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – únor 2023

Připomenutí výroční členské schůze


Přátelé včelaři,

výbor spolku si dovoluje připomenout termín naší výroční členské schůze – 25.2.2023 v 9.30 hodin v KD na Rudě. Již dříve na těchto našich web stránkách je uveden podrobný program této schůze. Vzhledem k tomu, že výsledky spadu varroa v našem regionu z podzimu 2022 dopadly velice špatně (což přetrvává již třetí rok) doporučujeme, aby se schůze zúčastnili pokud možno všichni členové spolku. Kromě jiného zde bude prezentován rozbor vzniklé situace a nová opatření ke zlepšení. Předpokládáme, že i odpolední přednáška př. Peroutky pomůže dané věci.

Pozvánka

Výbor základní organizace ČSV v Novém Strašecí Vás zve na výroční členskou schůzi za rok 2022, která se bude konat dne 25. února 2023 (sobota) od 9.30 hodin v kulturním domě na Rudě.

Po výroční členské schůzi bude pro členy spolku zajištěno občerstvení.

Ve 13 hodin, po výroční členské schůzi, bude pro zájemce uspořádána přednáška externího odborníka na včelaření, se zaměřením na léčení včelstev, včelí pastvu a ostatní otázky praktického včelaření.

Zveme všechny členy spolku na tuto výroční členskou schůzi, kde bude, mimo jiné, možné si doobjednat léčivo (Formidol, Gabon, Varromed, Masamaril a jiné), nebo si objednat včelařský materiál (matky, matečníky a oddělky) na rok 2023.

Výbor spolku zve všechny členy spolku na tuto akci.

Ing. Jiří Hubka