VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Srpen 2022

Včelařská výstava – 10.-11. září 2022 Nové Strašecí

Přátelé včelaři,

výbor našeho spolku vás a všechny milovníky přírody a včel zve na naší tradiční včelařskou výstavu. Přijďte se pobavit a vezměte sebou všechny vaše známé a přátele. Bližší informace na přiloženém plakátu.

Ing. Jiří Hubka

Hlášení na ČMSCH a žádost o dotaci 1.D

Přátelé včelaři, blíží se termín některých povinností, které má každý včelař. Jedná se o hlášení na ČMSCH (povinnost podle vyhlášky), podání žádosti o dotaci 1.D na včelstvo a výběr členských příspěvků. Vše je podrobně popsáno v zápisu z výborové schůze našeho spolku, která se konala dne 9.8.2022 a je uložena na tomto našem webu. Přikládám ale raději výpis z tohoto zápisu, kde najdete vyčerpávající pokyny k těmto akcím.

–          povinné hlášení stavu včelstev k 1.9. na ČMSCH proběhne opět elektronickou formou (každý včelař dostane výzvu od ČMSCH na svoji e-mailovou adresu). Ti včelaři, kteří použijí hlášení v papírově podobě a budou požadovat zajištění odeslání hlášení od spolku, vhodí vyplněný tiskopis do schránky na Fortně nejpozději do 10.9. Včelař, který neodešle hlášení na ČMSCH nedostane dotaci 1.D na včelstvo (jako v minulém roce). Odeslání hlášení na ČMSCH je zodpovědností každého včelaře.

–          dotace 1.D – tiskopis na dotaci 1.D je v časopise Včelařství č. 8. Tento tiskopis (všechny stránky) žádosti o dotaci 1.D (vyplněný a podepsaný) spolu s přílohou (tzv. statistikou)  odevzdají včelaři do schránky spolku na Fortně do 25.9.2022. Administrátorem této žádosti za celý náš spolek je jednatel př. Bačkovský, dotazy na něho. Žádosti po tomto termínu není možno akceptovat.

–          členské příspěvky na rok 2023 budou opět vybírány formou bankovního převodu na účet spolku. Výběr proběhne do 31.10.2022. Bližší pokyny budou v dalším zápisu z výboru spolku a v informaci e-mailem a sms každému včelaři

Ing. Jiří Hubka

zápis ze schůze výboru – srpen 2022