VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Včelařský kroužek (page 1 of 3)

Pozvánka na včelařský workshop pro rodiče s dětmi

AKTUALIZACE – Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIDU BYLA AKCE ODLOŽENA NA DOBU NEURČITOU.

Včelaříci z Nového Strašecí si společně s vedoucími kroužku připravili pro děti předškolního a školního věku pracovní workshop, kde Vás zábavnou formou seznámí se životem v úlu a s prací včelaře. Nabídneme možnost si vyzkoušet pomůcky nebo třeba vyrábět svíčky. Ale nebudou chybět ani soutěže, malování, vyrábění a nakonec i ochutnávání medu a dobrot z něj.

Akci pořádáme ve spolupráci s Obecní knihovnou Ruda v jejích prostorách dne 17. března od 16hodin.

Přijďte, rádi Vás uvidíme!

Včelařský kroužek a prodej medu

U příležitosti rozsvícení vánočního stromku v Novém Strašecí opět mladí včelaři prodávali med na náměstí ve městě.
Akce byla úspěšná, děti si vydělaly nezanedbatelnou částku peněz na svoji činnost.

Podobná akce se bude opakovat dne 8. 12. 2018, v sobotu, v kulturním centru v Novém Strašecí a to od 10 hodin až do večerních hodin.
Přijďte se podívat a podpořte činnost kroužku.

(jh)

 

Včelařský kroužek začíná 1. 9. 2018 (mladší děti)

Vážení rodiče, začíná opět činnost včelařského kroužku mládeže – mladší děti.

Kroužek, jak již bylo avizováno na konci prázdnin, bude každé úterý od 16 hodin v klubovně na Fortně (pokud se nedohodneme jinak). 

První kroužek pro mladší děti je 11. 9.  2018 v 16 hodin v klubovně.

 Těšíme se na vás, máme po prázdninách hodně práce se včelami, proto si nezapomeňte vzít dlouhé kalhoty a dobrou náladu.
V klubovně máme hodně nových věcí, které ale musíme usadit.

Připomínám, že ve dnech 8. a 9. 9. je velká výstava našeho spolku a VKM v zasedací místnosti MěÚ (vždy od 9 do 17 hodin). Někteří z vás slíbili účast a pomoc při výstavě.  Na výstavě bude celá expozice se zaměřením na získávání medu od včel a jeho zpracování. Průvodci expozicí pro návštěvníky budou děti.
Dále tam budou opět živé včely, prodej několika druhů medu, nástěnka o VKM atd.  

Instalovat výstavu budeme ve čtvrtek a v pátek 6. a 7. 9. 2018 dopoledne.

Těšíme se na vás,

(jh)

O našem spolku v metropolitní televizi

Minulý týden uvedla metropolitní televize PrahaTV krátkou zprávu o našem spolku a jeho budovaném zázemí.

 

Původní příspěvek můžete zhlédnout zde.

DM

Oblastní kolo soutěže ZLATÁ VČELA

Úspěch Novostrašeckých včelařů.

Dne 12. května se konalo v naučném středisku ekologické výchovy v Kladně – Čabárna, oblastní kolo známe včelařské soutěže pro děti a mládež „Zlatá včela“. Jednalo se o kolo pro Středočeský kraj a město Prahu. Jedná se o nejznámější soutěž v této kategorii, která má následně celostátní kolo a mezinárodní kolo. Letos celostátní kolo bude v  SOU včelařství v Nasavrkách a mezinárodní kolo bude ve Francii. Soutěž má dvě věkové kategorie, a to děti od 1. až 5. třídy a děti od 6. do 9. třídy.

Za Novostrašecké včelaře, což jsou dva kroužky, mladší a starší děti, se soutěže zúčastnila dvě družstva v obou kategoriích. Nečekali jsme žádné významné úspěchy, protože oba kroužky existují teprve jeden a půl roku. Ale čekalo nás velké překvapení. Ze starších dětí se dvě děti umístily do 14. bodovaného místa z cca 60 účastníků. Jsou to: na sedmém místě Klárka Bačkovská a na osmém místě Matyáš Franc. Ještě větší překvapení nás čekalo v mladší kategorii, kde bylo opět cca 60 účastníků a kde se opět dvě naše děti umístily do 14. bodovaného místa, a to Barbora Kašparová byla čtvrtá a Matěj Lindovský byl sedmý. Protože první čtyři z každé kategorie se zúčastní celostního kola soutěže Zlatá včela, naše včelařka Barbora Kašparová pojede dne 18. až 20.5.2018 na celostní kolo této soutěže do Nasavrk. Báře moc blahopřejeme. Ale i ostatní naši účastníci nezůstali daleko v poli poražených a figurovali zhruba v polovině soutěžního pole. I jim patří blahopřání za účast a za výsledek.

Ukázalo se, že včelařský kroužek měl smysl a zaujal děti tak, že získaly mnoho vědomostí o přírodě a hlavně o včelách. Oba kroužky budou ve školním roce 2018/2019 pokračovat.  V současné době probíhá náborová akce v základní škole na Komenského náměstí v Novém Strašecí.

ZPRACOVAL:  Ing. Jiří Hubka – předseda ZO ČSV v Novém Strašecí

(jh)

Zlatá včela – poslední informace

Poslední informace o účasti na soutěži Zlatá včela:

 • Soutěž se koná 12. 5. 2018, odjezd od klubovny je v 7.30 hodin.
 • Strava je zajištěna, ale pokud děti chtějí něco dobrého s sebou, mohou.
 • Na odpoledne je předpověď, že by mohlo drobně zapršet. Vezměte si něco s sebou proti dešti, protože odpoledne je plánovaný výlet.
 • Náhradníci budou mít vlastní program. 
 • Pořadateli plánovaný konec soutěže je kolem 17. hodiny, takže příjezd se předpokládá kolem 18. hodiny.

(jh)

 

SOUTĚŽ ZLATÁ VČELA

Naši mladí včelaříci se chtějí zúčastnit soutěže Zlatá včela. O co se jedná?

Soutěž
„Zlatá včela“

 

 • Celostátní soutěž pro členy zájmových včelařských kroužků, organizovaná Komisí mládeže Českého včelařského svazu,  je vyvrcholením celoroční práce kroužku, příležitostí ke srovnání vědomostí členů a výměně zkušeností vedoucích.Soutěž je vícestupňová. Má kolo oblastní, celostátní, a od tohoto roku poprvé i mezinárodní.
 • Soutěž ZLATÁ VČELA je určená žákovským a studentským kolektivům včelařských kroužků v České republice
 • Soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích:
  • A: Hlavní kategorie žáků 7.-9.ročníku základních škol, ze které vítězové oblastních kol postupují do celostátního (mezinárodního) finále.
  • B: Mladší kategorie žáků 1.-6.ročníku ZŠ, ze kterého může postoupit do velkého finále žák, který se umístí v celkovém pořadí všech účastníků soutěže na postupovém místě.
  • C: Nejstarší kategorie studentů středních škol, pro vítěze není celostátní finále organizováno, ale může se ho účastnit jako host a pomocník pro organizování soutěže pro hlavní kategorii.

Vítek Ševčík
člen kroužku

NOVOSTRAŠEČTÍ VČELAŘI VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ VÁNOCE

Brigáda na Fortně

V sychravé nedělní ráno se včely dočkaly převozu na zahradu sídla spolku, aby uvolnili prostor pro nedělní brigádu. 

Smyslem akce je příprava dvora na stavební úpravy. Když vše půjde dobře, tak se zboří chatrné chlívky a začneme plánovat, jak vytvořit prostředí pro zázemí mladých včelařů.

Brigáda se povedla, dorazilo 6 pracantů a tak se končilo už v poledne.

Mladí včelaři v akci s „náčelníkem“.

Všechno pryč, ať je tu místo!

(dm)

 

 

Včelařský kroužek v plném proudu

Někteří ze členů spolku či rodičů si občas říkají: “ Co tam ti včelaříci asi dělají, když jim včely zimují a už nikam nelétají?“
Tak tady máte stručný nástin, jak taková schůzka probíhá.

Kroužek mladých včelařů při své poslední schůzce opět nezahálel.
Nejdříve přítel Polák včelaříky oblažil výkladem a s jejich pomocí provedl ošetření aerosolem.

Radka Štýbrová přednáší o krajině

Následně se programu ujala Radka Štýbrová a po kvízech se pustila do přednášky o významu a hospodářském využití krajiny.

Bouřlivá diskuze se rozvinula ve chvíli, kdy se zmínil problém  pěstování monokultur a významu chemie, jak na polích, tak v lesích.
Radka už tradičně směřovala výklad na pochopení souvislostí a nikoliv nějakého vypjatého ekologismu. 
Cílem přednášky bylo pochopení toho, jak věci fungují, jak mohou přinášet užitek a jak se mohou také vymstít. 

Při tématu o lesích se diskuze ubírala až k novému pohledu na fungování lesa a role tzv „mateřských stromů“. 
K tomuto tématu si můžete přečíst pár informací zde anebo můžete shlédnout následující video. 

A než se všichni nadáli, tak byl konec. Je příjemné se toho hemžení účastnit. 
A za týden? Konečně zase něco rukodělného…, ale to se nechte překvapit.

(dm)

Older posts