VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Leden 2023

Výroční členská schůze, 25.února 2023

Přátelé včelaři, rok se sešel s rokem a je tady opět naše výroční členská schůze, která zhodnotí rok 2022 a stanoví úkoly na rok 2023. Věříme, že si všichni včelaři, řádní členové našeho spolku, najdou čas  v sobotu dne 25. února 2023 a této schůze se zúčastní. Program schůze, který je dále uveden, je bohatý a dává mimo jiné možnost objednat si léčivo a včelařský materiál.

Zve vás výbor našeho spolku.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka včelařského materiálu

Přátelé včelaři, jako každý rok, tak i letos spolek zajišťuje nákup včelařského materiálu (uzavřené matečníky, matky a oddělky) od vyzkoušeného chovatele, za rozumnou cenu. Každý z vás v těchto dnech dostanete e-mail, kde je tiskopis objednávky. Pokud máte zájem o nákup, vyplňte objednávku a pošlete ji na adresu jirihubka@post.cz. Dodávka je přislíbena u matek a uzavřených matečníků na přelom května a června a dodávka oddělků je přislíbena na červen. Vždy minimálně týden před dodávkou bude každý včelař kontaktován s informací o přesném času dodávky. Ostatní informace jsou na tiskopisu objednávky, včetně cen. Pokud někdo nedostanete avizovaný e-mail a máte zájem něco objednat, ihned mě volejte – 777576002.

Letos služby pro včelaře rozšiřujeme. Bude ještě druhá etapa objednávky matek a uzavřených matečníků. S dodávkou této druhé etapy dodávky se počítá v druhé polovině srpna a je určena především na výměnu starých matek. Podrobné informace budou vydány později (zahájení objednávek v druhé polovině června) tak, aby se objednávky nepřekrývaly.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka letního dobrovolného léčiva

Přátelé včelaři, v těchto dnech každý z vás dostane e-mail s tiskopisem objednávky na letní dobrovolné léčivo. Prosím, zájemci vyplňte tento tiskopis a odešlete mi ho na můj e-mail jirihubka@post.cz, co nejdříve, nejpozději do 25.2.2023, což je termín naší VČS. Na této VČS bude možno ještě objednávku doplnit a bude tam objednávka uzavřena. Chceme tím dát možnost včelařům, dostat toto léčivo ještě před nasazením medníků. Druhá etapa objednávky tohoto léčiva bude ještě cca v polovině června s dodáním během léta. Věřím, že většina včelařů využívá tyto léčiva ke snížení zátěže včelstev na varrou a jako obranu proti virovým chorobám.

Pokud byste někdo avizovaný e-mail nedostal, okamžitě mě kontaktujte (777576002), asi máme na vás špatnou e-mailovou adresu.

Jak jsem se již výše zmínil, budeme mít 25.2.2023 naší výroční členskou schůzi. Na tuto VČS vás výbor srdečně zve. Dostanete pozvánku v nejbližší době, bude opět v KD na Rudě  a bude po obědě doplněna zajímavou odbornou přednáškou externího zkušeného včelaře.

Ing. Jiří Hubka

Ukončení sběru měli

upozorňuji důvěrníky, že do 20.1.2023 je třeba odevzdat zdravotníkovi řádně ošetřené vzorky měli.

Ing Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – leden 2023

Informace ke sběru měli – důležité.

Přátelé včelaři, blíží se termín odevzdání měli k rozboru na spad kleštíků. Připomínám, že měl musíte odevzdat důvěrníkovi, nebo zdravotníkovi (př. Kubička) do 20.1.2023. Jistě všichni již víte jak měl sbírat a sušit a hlavně balit (pokud to nováčci neznají, neváhejte volat na 777 576 002). Já mám ale jednu připomínku k počtu včelstev, které budete psát na kelímek. Na kelímek, ve kterém bude upravená měl, napište skutečný počet včelstev od kterých jste odebrali měl. Tento počet se nemusí shodovat s počtem včelstev, které jste napsali na žádost o dotaci 1.D, nebo s počtem včelstev, které jste nahlásili na ČMSCH k 1.9.2022. Může být pouze menší (úhyny).

Ing. Jiří Hubka