VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Listopad 2018

Vyúčtování dotace 1.D

Vyúčtování dotace 1. D

Na náš bankovní účet již dorazila dotace 1. D!
Výplata proběhne během

Novostrašecké DOMEDNÉ

v sobotu od 19 hodin
dne 24. listopadu 2018
v Hostinci Na růžku v Pecínově.

na tomto setkání bude také provedeno roční vyúčtování se včelaři,
proto je vaše účast důležitá.
V případě, že se někdo nebude moci zúčastnit z vážných důvodů,
je pro roční finanční vyúčtování stanoven náhradní termín:
27. 11. 2018 v době 17:30-20:00 hod. ,
a to v naší klubovně: FORTNA 117 v Novém Strašecí
(pod náměstím za poštou a drogerií).

Nevyzvednuté dotace se vrátí zpět na ČSV!

NOVOSTRAŠECKÁ DOMEDNÁ 2018

Pojďte si s námi
„pomedit“

24. listopadu,
19:00 – 24:00

Vážení včelaři,

výbor naší základní organizace vás zve na přátelské posezení
všech členů a příznivců našeho spolku

v sobotu od 19 hodin
dne 24. listopadu 2018
v Hostinci Na růžku v Pecínově.

Rodinní příslušníci a ostatní příznivci jsou vítáni!

K dobré náladě bude hrát živá muzika a k potěšení těla bude pečená kachnička spolu s letošním mladým vínem.

Přátelské setkání všech včelařů, jejich blízkých a ostatních příznivců bude neformální,
abychom si povyprávěli o zkušenostech, radostech i nezdarech při včelaření v tomto roce.
Jsou pozvání i někteří významní včelaři okolních spolků.
Věříme, že toto setkání včelařů na konci roku se stane v našem spolku tradicí.

Za spolek: jednatel Dušan Müller a předseda Jiří Hubka

Bližší informace:
Müller Dušan, 777 912 971, 
zonovestrasci@vcelarstvi.cz

Schůze výboru dne 6. 11. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 6.11.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav podzimního léčení včelstev, průběžné výsledky, MVP – zdravotník
 • Stav kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Seznámení s vyhodnocením dotace pro VKM od KÚ 2018, před jejím odesláním na KÚ – předseda
 • Zahájení zimních besed včelařů v našem středisku dne 13.11. (úterý), zajištění besed a program – předseda a zdravotník
 • Informace o práci VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda a jednatel
 • Organizace ročního finančního vyúčtování se včelaři spolku a s tím spojená výplata dotace 1.D a dotace za aerosol 2017 – předseda a jednatel
 • Zajištění společenské akce „Domedná 2018“ – jednatel
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti
 • změna sídla spolku v registračním listu
 • prodej medu na Fortně
 • příprava na VČS 2018, změny ve složení výboru spolku

Vzhledem k průběžnému hodnocení podzimního léčení včelstev v našem regionu, na této schůzi, je účast důvěrníků vhodná.

                                                                                                            

                                                                                                    Jiří Hubka – předseda spolku

Besedy včelařů 2018

Tak jako v loňském roce bude náš včelařský spolek pořádat v zimě 2018/2019 besedy včelařů. V letošním roce bude tématem besed „Práce včelaře po celý včelařský rok“. Besedy budou postupně probírat jednotlivá období včelařského roku a to za pomoci prezentací a promítání metodických materiálů a volnou besedou. Akce je určena všem včelařům spolku, ale i jiným zájemcům o včelaření (rodinní příslušníci vítáni).

Besedy budou vždy v úterý, dvakrát měsíčně, ale vždy po dohodě účastníků besedy o příštím termínu besedy. Začátky budou v 18 hodin v našem včelařském středisku v Novém Strašecí, Na Fortně 117/4. Besedy bude moderovat náš zdravotník Mgr. Miroslav Halló, člen republikového výboru ČSV, jednatel OO ČSV Rakovník a zkušený dlouhodobý včelař a absolvent včelařského učiliště v Nasavrkách. Poplatek za jednu besedu bude opět 100,- Kč a to na úhradu topení, občerstvení a cestovného lektora. Eventuální finanční přebytek půjde na činnost včelařských kroužků mládeže.

První beseda bude dne 13.11.2018 v našem středisku, těšíme se na setkání s vámi.

 

                                                                                                      Jiří Hubka – předseda spolku