VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Leden 2021

Aktuální info k 31.1.2021

Přátelé včelaři,

přesto, že je zvláštní pandemická doba, kdy nemůžeme dělat práci ve spolku tak, jak je běžné, musíme v prvním čtvrtletí tohoto roku udělat několik důležitých akcí. Dovolte, abych  vás na tyto akce upozornil:

  • výroční členskou schůzi musíme udělat tzv. distančním způsobem. Znamená to, že každý včelař dostane e-mailem materiály na výroční členskou schůzi (zprávu o činnosti za rok 2020, plán činnosti na rok 2021, zprávu kontrolní komise za rok 2020, vyhodnocení rozpočtu za rok 2020, rozpočet spolku na rok 2021, inventarizaci majetku spolku a pokladny k 31.12.2020). Na závěr každý člen spolku dostane návrh usnesení z této výroční členské schůze a k tomu každý včelař e- mailem vyjádří buď souhlasem, nebo nesouhlasem. Současně budou tyto materiály uvedeny na našich web stránkách. Výroční členská schůze tímto způsobem  proběhne kolem 15. února.
  • v současné době běží akce, kdy si každý včelař může objednat oddělek, matku, nebo otevřený matečník, a to do 28.2.2021. Bližší je uvedeno na našich web stránkách.
  • v nejbližších dnech každý včelař obdrží e- mailem tiskopis na objednávku tzv. dobrovolného léčiva, tj. Formidolu, Gabonu, Bee Safe a dalších prostředků. Na tuto akci bude avízo na našich web stránkách, včetně podrobného popisu. Každý včelař, který si něco bude chtít objednat, odešle vyplněnou objednávku zpět. Tato objednávací akce bude zahájena kolem 10. února a bude trvat cca měsíc.
  • předpokládám, že každý z vás jste do 31. ledna (neděle) odevzdal měl k vyšetření na varroa. Podle výsledku tohoto vyšetření výbor přijme závěr o postupu dalšího léčení varroa a objedná případně léčivo.
  • stále čekáme na dotaci pro včelaře, která má název „dotace 1.D“. Bude se vyplácet asi až začátkem března. Důvodem tohoto zpoždění je, že tato dotace tentokrát nejde z Ministerstva zemědělství, ale ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento fond si provedl kontrolu žádostí o tuto dotaci s evidencí včelstev u ČMSCH a zjistil, že v celé ČR svou zákonnou povinnost, evidovat svoje včelstva k 1.9., neprovedlo v celé ČR cca 6 500 včelařů. V našem spolku to bylo cca 12 včelařů. Tito včelaře fond obvolává a až bude stav napraven, uvolní fond finance.
  • v poslední řadě, je třeba vybrat od včelařů členské příspěvky na rok 2021. Chtěli bychom tuto akci spojit s výplatou dotace 1.D, pokud to finančně vydržíme a ústředí v Praze to bude tolerovat, že  zatím nedostalo svoje členské příspěvky. Výplata dotace 1.D a výběr členských příspěvků provedeme ihned, jakmile přijdou peníze za dotaci na náš účet. Odhadem to bude asi v polovině března.

Prosím všechny naše včelaře, aby sledovali naše web stránky a kontrolovali si svoji mailovou poštu. Děkuji za spolupráci a trpělivost.

JH

Vzorky měli + dotace 1.D

Přátelé včelaři, připomínám, že je třeba odevzdat vzorky měli v potřebné kvalitě do 29.1.2021 svému důvěrníkovi tak, aby on mohl za všechny svoje včelaře odevzdat vzorky měli do 31.1.2021 zdravotníkovi M. Kubičkovi. Děkuji.

Další informace pro včelaře: dotace 1.D stále ještě není uvolněná ze SZIF, protože se  telefonicky kontaktují včelaři, kteří řádně nepodali hlášení o stavu včelstev k 1.9.2020. Až tato akce skončí (předpoklad konec února) bude tato dotace uvolněna a vyplacena včelařům. Ve stejném termínu náš spolek bude vybírat členské příspěvky na rok 2021. Termín se včas dozvíte.

Ing. Jiří Hubka

Vyšetření na mor po 2 letech od zrušení ochranného pásma na MVP

Přátelé včelaři, náš zdravotník se spojil s MVDr. Štěpánem Plašilem – veterinárním inspektorem pro Rakovnicko a upřesnil si situaci, kdy by se měla po dvou letech od zrušení ochranného pásma na MVP odebrat měl a nechat ji vyšetřit na MVP. Jedná se o katastry obcí: Čelechovice, Lány, Vašírov, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, Ruda, Rynholec, Honice, Stochov, Tuchlovice.  Vzhledem k termínu odebírání měli na toto vyšetření (až po 24.4., resp. po 25.6.2021, podle termínu vydání veterinárního opatření v roce 2019)  podle rozhodnutí MVDr. Plašila připadá tato akce až při odběru ze zimní měli v roce 2022. Existují ale některé výjimky, které náš zdravotník projedná osobně telefonicky s jednotlivými důvěrníky a včelaři.

Ing. Jiří Hubka  

Nákup oddělků, matek a matečníků

Přátelé včelaři, současná pandemická situace zatím nedává naději, že naše výroční členská schůze bude v obvyklém termínu, tj. na přelomu ledna a února. Na této schůzi, mimo jiné, je vždy nabídka spolku na společný nákup oddělků, matek a zavřených matečníků. Bude tomu i letos s tím, ale s tím rozdílem, že tento včelařský materiál bude nutné objednat e-mailem. Již dva roky tento materiál odebíráme od př. Petera Kériho – včelmistra z VÚVč v Dole a materiál byl vždy kvalitní a za velice rozumnou cenu. Proto i letos jsme udělali u př. Kériho poptávku s tímto výsledkem:

  • Oddělek (v 6/2021)     1 500,- Kč
  • Matka výběrová           250,- Kč
  • Uzavřený matečník         70,- Kč

Platby jako vždy v hotovosti, těsně před odběrem. Objednávky se uzavřou k 28.2.2021.

Zájemci o odběr prosím napište svůj požadavek e-mailem na adresu jirihubka@post.cz., nebo volejte na číslo 777 576 002.

Ing. Jiří Hubka