VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Prosinec 2021

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Výbor našeho včelařského spolku přeje členům spolku klidné a pohodové Vánoce v kruhu svých blízkých, úspěšný a šťastný Nový rok 2022.

Ing. Jiří Hubka

Včelaříci bodují!

V prosinci 2021 jsme se s včelařskými kroužky zůčastnili pěkné soutěže O nejhezčí vánoční stromek. Celkově se v Novém Strašecí této akce zapojilo 13 kolektivů a my jsme obsadili krásné 3. místo! K výrobě ozdob jme použili čistě včelařskou tematiku.

Všem, kteří nás podpořili svým hlasem moc děkujeme.

VVK M. Kubičková

MVP – negativní výsledky

Přátelé včelaři, dobrých zpráv není nikdy dost, obzvlášť v této době. Takže jedna z nich: všechny vzorky na MVP, které jsme odevzdali v rámci kontroly po dvou letech po ukončení ochranného pásma na MVP jsou negativní.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – Prosinec 2021

Zápis z usnesení XI. sjezdu ČSV

ODEVZDÁNÍ MĚLI

Přátelé včelaři,

u většiny z vás již skončilo podzimní léčení včelstev závěrečným ošetřením aerosolem. Je třeba udělat ještě několik úkonů, aby bylo léčení zcela dokončeno. Především je třeba vzorky měli odevzdat nejpozději vašemu důvěrníkovi tak, aby on tyto vzorky za svůj region odevzdal našemu zdravotníkovi

                                     nejpozději do 25.1.2022.

Dovolím si zopakovat několik zásad k dokončení podzimního léčení:

  • 2 až 3 dny po ošetření aerosolem je třeba pečlivě vyčistit podložky proto, aby po tomto úkonu vznikal na podložce pouze tzv. přirozený spad.
  • Po tomto vyčištění musí být podložka v úle minimálně 30 dní.
  • Po těchto 30 dnech seberete veškerou měl ze všech úlů a sesypete je dohromady. Tento směsný vzorek musí být ze všech úlů na stanovišti. Za každé stanoviště ale musí být zvláštní vzorek.
  • Po sběru měli vzorek usušíte 2 – 3 dny při pokojové teplotě, následně vzorek vyčistíte od mrtvých včel a jiných větších zbytků.
  • Vzorek nasypete do malého kelímku od jogurtu, přikryjete prodyšným víčkem (např. látkou) a víčko připevníme gumičkou. Proč toto všechno. Zdravotník všechny vzory kontroluje a pokud je některý špatně zabalen, musí ho přebalit. Při téměř 90 vzorcích je to dost práce. Proč malý kelímek od jogurtu? V obchodech s potravinami získáme pevný papírový podnos s vyraženými dírami na kelímky a potom když balíte cca 90 vzorků se tyto plata s kelímky dávají na sebe a kelímky jsou pevně fixovány v těchto platech. Zjednodušuje to zabalení tak velkého množství vzorků.
  • Vím, že jsou včelaři, kteří ze vzorku vybírají roztoče, aby výsledek dopadl dobře. Tito včelaři jsou sami proti sobě, nejpozději v srpnu, nebo v září se dočkají prázdných úlů.
  • Výsledky z laboratoře dostaneme cca v polovině února 2022. Potom výbor spolku rozhodne, jak dál se včelstvy, která mají spad roztoče. Pokud je spad v průměru větší než 3 kleštíci na úl je jarní přeléčení povinné podle platné legislativy. Pokud je průměrný spad kleštíků nižší než 3 kleštíci na úl, výbor spolku rozhodne o dalším postupu.
  • Nebojte se případného jarního přeléčení, máme zkušené důvěrníky, kteří vám s tímto případným jarním zásahem pomohou.

p.s. prosím důvěrníky, aby urychleně zdravotníkovi předali podepsané protokoly z podzimního léčení a vybrané poplatky za toto léčení. Současně je třeba odevzdat za všechny vaše včelaře „Záznamy o léčení“ za rok 2021, děkuji.

Ing. Jiří Hubka

HRR NA MOR

Dobrý den, vážení přátelé,

dovoluji si Vám v rychlosti podat informaci, že po roční odmlce startuje další, již 4. kampaň proti moru včelího plodu ve Středočeském kraji. V pondělí 29.11. zastupitelstvo kraje odsouhlasilo dotaci, která umožní všem včelařům ze Středočeského kraje (bez ohledu na organizovanost) vyšetřit včelstva zdarma a případně získat osvědčení s platností v souladu s metodikou kontroly zdraví (což by  letos mělo být dle informací na kalendářní rok). Sběrným místům, které budou motivovat co nejširší zapojení včelařů pak garantujeme příspěvek na úhradu nákladů. I když připravujeme tiskovou zprávu do odborného tisku, kterou ještě nemám v plném rozsahu k dispozici, využijte prosím četné schůzky v rámci příprav sjezdu ČSV k informování základních organizací.  Ke sběru vzorků  je ideální využít měl získanou při čištění podložek po posledním ošetření včelstev. Všechny informace aktualizované v závislosti na požadavcích laboratoře, která vyhoví podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu, pak budou dostupné z webových stránek www.hrrnamor.cz  začátkem ledna 2022.

Na základě iniciativy Magistrátu hlavního města Prahy nyní jednáme o možnosti rozšíření akce i pro pražské chovatele, což ještě víc napomůže plošnému řešení situace v našem kraji. 

Jsme potěšeni, že akce má tak pozitivní ohlas a že budoucnost našich chovů není lhostejná ani představitelům veřejné správy.

Pro další informace jsem Vám k dispozici na uvedených kontaktech a těším se na spolupráci.

S pozdravem
Dana Belušová, ČSV OO Kladno, KKV pro Středočeský kraj