VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Listopad 2021

VČELAŘÍCI PODPOŘÍ CHARITATIVNÍ JARMARK V LUŽNÉ U RAKOVNÍKA

Srdečně zveme všechny, co rádi pomáhají, na Vánoční charitativní jarmark, který pořádá báječná organizace Kačenka dětem.

Na tuto akci, která se koná v sobotu 20.11., jsme společnými silami připravili ručně dělané svíčky z voskových mezistěn a odlité svíčky z pravého včelího vosku s vánoční tematikou.

Předem děkujeme všem, kteří si naše výrobky koupí a přispějí tak na dobrou věc!

VK Michaela Kubičková

Zápis ze chůze výboru 2021 – Listopad

Výskyt včelího moru na Kladensku!

Přátelé včelaři, přeposílám e-mail z ústředí ČSV. Prosím všimněte si, že MVP má ohnisko také v okrese Kladno. Prosím o zvýšenou opatrnost při dodržování hygienických zásad při včelaření. Především pak o to prosím včelaře, kteří mají včelstva na stanovištích v okrese Kladno a současně také na našem území, děkuji.

Převzatá kompletní zpráva:

V oblastech Blatno, Dědová, Filipov, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Raná a Vojtěch je zakázáno přesouvat včely a včelstva z důvodu opatření k zamezení šíření včelího moru.

 Přesunutí včel a včelstev uvnitř zmíněných oblastí je možné pouze se souhlasem Krajské veterinární správy, který bude vydán na základě žádosti doložené o negativním výsledkem na původce moru včelího. Protokol musí být proveden ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě, Olomouci nebo Praze a nesmí být starší 12 měsíců.

 Všem chovatelů ve zmíněných oblastech je nařízeno provést odběr vzorku zimní úlové měli  (odpad na dně úlu, který se tvoří činností včel při budování a ošetřování plástů) maximálně od 10 včelstev a předat jej do jednoho ze zmíněných státních veterinárních ústavů k vyšetření na mor včelího plodu nejpozději do 15. 2. 2022. Vzorek je nutné označit na objednávce, ale i na obalu vzorku, kód vyšetření je EpM 160. Vzorek musí být odebrán nejdříve po 30 dnech od vložení podložek na dna úlů.

 Za nesplnění nebo porušení této povinnosti může být uložena pokuta až 100 000 Kč v případě fyzické osoby a 2 000 000 Kč v případě právnické, nebo podnikající fyzické osoby.

 Lze požádat o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které v důsledku těchto mimořádných opatření vzniknou. Žádost o poskytnutí náhrad je zde a informace k podávání žádostí naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde.

 Ing. Jiří Hubka

Členské příspěvky

Přátelé včelaři,

nastal čas výběru členských příspěvků na rok 2022. Výbor naší organizace se rozhodl, že i letos se budou členské příspěvky platit převodem na bankovní účet našeho spolku. Proto v průběhu měsíce listopadu očekávejte telefonát buď předsedy spolku Jiřího Hubky, nebo jednatele spolku Tomáše Bačkovského, kteří Vám sdělí potřebné informace k zaslání členských příspěvků, tj. číslo účtu, částku členských příspěvků  a další informace k úspěšnému provedení platby. Ihned po telefonátu budou znovu potřebné informace zaslány formou SMS na telefon příslušného včelaře.

Výše členských příspěvků na rok 2022 se nemění:

Ústředí ČSV v Praze:   300,- Kč + 16,- Kč za každé včelstvo evidované k 1.9.2021

Náš spolek:    100,- Kč + 15,- Kč za každé včelstvo evidované k 1.9.2021

Prosíme všechny členy našeho spolku o brzké zaslání členských příspěvků.

Žádosti o dotaci 1.D byly včas odeslány na ústředí ČSV a výplata dotace 1.D se plánuje na leden 2022.

Ing. Jiří Hubka

Včelařské besedy nejen pro začínající včelaře

Základní organizace Českého svazu včelařů v Novém Strašecí bude pořádat besedy se začínajícími včelaři. Jednou měsíčně v období listopad až únor se sejdou členové a nečlenové našeho spolku a volnou diskuzí si budeme povídat „jak na to“, např. jaké úly si pořídit a jak je umístit na pozemku, kde se dá sehnat nové včelstvo, jakou minimální výbavu je třeba si pořídit, jak pečovat o nové včelstvo po jeho usazení a jiná problematika na začátku včelaření.

Besedy budou vždy v úterý (jednou měsíčně) od 19 hodin v klubovně našeho spolku v ulici Fortna 117. První beseda bude 23.11.2021 a dál po dohodě účastníků. Na besedách bude podáváno malé občerstvení. Zájemci přihlaste se předem na telefonu 777 576 002, nebo na e-mailu jirihubka@post.cz.

Ing. Jiří Hubka

Domedná letos nebude

Přátelé včelaři,

dne 2. listopadu zasedal výbor našeho spolku. Na tomto zasedání výboru se probírala řada problémů a mezi nimi bylo i již tradiční pořádání letošního setkání našich včelařů na konci roku, nazývané Domedná 2021. Po dlouhé diskuzi jsme se rozhodli, vzhledem k současné epidemiologické situaci a jeho trendu do dalších dní, že se toto setkání nebude konat. Velice nás to mrzí, protože společně se všichni sejít a popovídat si o včelaření již nebylo dva roky, protože i výroční členská schůze za rok 2020 se konala korespondenčním způsobem.

Takže Domedná 2021, která byla plánovaná a připravená na 27.11.2021 v restauraci Sport v Novém Strašecí od 19 hodin se nebude konat.