VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Září 2018

Pozvánka na schůzi výboru 2. 10. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 2.10.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Organizace podzimního léčení a předání léčiva důvěrníkům – zdravotník
 • Stav opatření v lokalitách s identifikací MVP a ostatní problematika zdraví včel – zdravotník
 • Organizace kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Zhodnocení výstavy našeho spolku na Novostrašeckém posvícení – předseda
 • Návrh na uspořádání besed se včelaři v zimním období 2018/2019 – předseda, zdravotník
 • Současný stav VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda
 • Zajištění pravidelného prodeje medu od regionálních včelařů spolku na Fortně – jednatel
 • Informace z krajského aktivu ČSV dne 21.9.2018 a informace z oběžníku ČSV č. 1 – předseda a zdravotník
 • Informace o odeslání žádosti o dotaci 1.D a uzávěrka CIS k 1.9.2018, neregistrovaní včelaři – jednatel
 • Finanční stav spolku a stav čerpání dotací pro VKM – předseda
 • Diskuze

Vzhledem k tomu, že na schůzi se bude řešit organizace podzimního léčení a bude se předávat léčivo důvěrníkům, je účast důvěrníků nutná.                                                                                                            

Jiří Hubka – předseda spolku

(jh)

Výstava našeho spolku na Novostrašeckém posvícení.

Již druhý rok náš spolek uspořádal výstavu v rámci Novostrašeckého posvícení. V prostorech velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Novém Strašecí měla výstava tematický cíl – seznámit návštěvníky se způsobem získávání medu.

Návštěvníkům jsem na reálných exponátech ukazovali výrobu rámků,  chov včel, odvíčkování medových plástů, vytáčení medu a jeho stáčení do sklenic s dokrmování včel po vytočení medu.

V oddělené části výstavy si mohli návštěvníci odpočinout od houpaček a kolotočů a podívat se na film o pracích včelaře během včelařského roku. Prezentovala se i úspěšná činnost včelařského kroužku mládeže. Opět největší atrakcí pro děti i dospělé byl úl se živými včelami.

Řada návštěvníků si již zvykla, že na této výstavě se prodává med našich včelařů, tentokrát byl med od třech včelařů a prodalo se ho cca 200 sklenic. Výtěžek pro kroužek mládeže činí téměř 2 500,- Kč. Návštěvníci chodili na výstavu hlavně v odpoledních hodinách a bylo jich za oba dva dny asi 300. Vše se povedlo a máme opět o čem přemýšlet, na jaké téma uspořádat výstavu příští rok. 

Musím nakonec poděkovat všem, kteří se zasloužili o úspěch výstavy.

Při instalaci výstavy pomáhali př. M. Halló, D. Muller, R. Štýbrová a M. Kubička. V sobotu se provádění návštěvníků ujal př. M. Halló a v neděli pak př. D. Muller. Oba dva dny svými znalostmi exceloval člen včelařského kroužku př. M. Slavík. Dále pomáhali další členové kroužku mládeže př. K. Bačkovská a A. Lípová.

Rekord v prodeji medu svým nenapodobitelným prodejem vytvořila př. M. Fediková. Všem moc děkuji a těším se na další spolupráci, a to bude prodej medu při rozsvícení Vánočního stromku na náměstí v Novém Strašecí na konci listopadu.

                                                                                            Jiří Hubka – předseda spolku.

Exkurze za biodiverzitou pro člověka i opylovatele

Naučné středisko Kladno Čabárna nabízí několik volných míst na exkurzi na Moravu a Jižní Slovensko.

Podrobný popis akce je zde: Exkurze na Moravu a Slovensko

V případě zájmu se obraťte na kontakt:  

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.
Doručovací adresa: Centrum ekologické výchovy Kladno – Čabárna
273 41 Brandýsek – Olšany 220
tel.: +420 607 190 631
e-mail: nsev.kladno@seznam.cz
web: http://www.nsev-kladno.cz

(dm)

Výstava na posvícení v Novém Strašecí

Výstava včelařství

JAK SE ZÍSKÁVÁ MED

na posvícení v Novém Strašecí

8.-9. 9. 2018

Srdečně vás zveme na výstavu pořádanou během posvícení
v budově obecního úřadu 
v Novém Strašecí.
Tentokráte vás seznámíme s tím, jak se získává med…
…  od včelího plástu až do stáčení do sklenic.

Možnost zakoupení různých druhů medu od místních včelařů.

(dm)

 

Dokumenty ČMSCH a dotace 1.D

Přátelé včelaři, prosíme o odevzdání těchto dokumentů ke zpracování:

 • Hlášení pro ČMSCH o stavu včelstev k 1.9.2018 – odevzdejte důvěrníkovi originál, kopii si nechte, budou se posílat centrálně.
 • Žádost o dotaci 1.D (tiskopis v časopise Včelařství č. 8 a 9)  Na tomto tiskopise musí souhlasit celkový počet včelstev s hlášením pro ČMSCH !!! Ale pozor na žádosti o dotaci 1.D je celkový počet včelstev a počet včelstev pro dotaci. Včelstvo pro dotaci musí obsedat min. 7 rámků v úle. Takže kdo si udělal oddělky, nebo si usadil roj v letošním roce a nemá tyto včelstva ještě dostatečně silná, uvede tyto včelstva v čísle „celkový počet včelstev“, ale ne v čísle  „včelstva pro dotaci“. Na počet a sílu včelstev pro dotaci bude spolek opět letos organizovat namátkové kontroly.
 • Prosím, abyste vyplnili i zadní stranu žádosti 1.D, tzv. statistku, bez toho nám nebude dotace poskytnuta.
 • Oba dokumenty, prosím, předejte do neděle 9. 9. 2018 důvěrníkovi nebo v sídle naší ZO (Čsl.. armády 16, Nové Strašecí) Následně budou aktuální udaje zaneseny do el. systému svazu CIS.

(jh)

Včelařský kroužek začíná 1. 9. 2018 (mladší děti)

Vážení rodiče, začíná opět činnost včelařského kroužku mládeže – mladší děti.

Kroužek, jak již bylo avizováno na konci prázdnin, bude každé úterý od 16 hodin v klubovně na Fortně (pokud se nedohodneme jinak). 

První kroužek pro mladší děti je 11. 9.  2018 v 16 hodin v klubovně.

 Těšíme se na vás, máme po prázdninách hodně práce se včelami, proto si nezapomeňte vzít dlouhé kalhoty a dobrou náladu.
V klubovně máme hodně nových věcí, které ale musíme usadit.

Připomínám, že ve dnech 8. a 9. 9. je velká výstava našeho spolku a VKM v zasedací místnosti MěÚ (vždy od 9 do 17 hodin). Někteří z vás slíbili účast a pomoc při výstavě.  Na výstavě bude celá expozice se zaměřením na získávání medu od včel a jeho zpracování. Průvodci expozicí pro návštěvníky budou děti.
Dále tam budou opět živé včely, prodej několika druhů medu, nástěnka o VKM atd.  

Instalovat výstavu budeme ve čtvrtek a v pátek 6. a 7. 9. 2018 dopoledne.

Těšíme se na vás,

(jh)

Tiskopis pro dotaci 1.D

Kdo nemá k dispozici tiskopis pro dotaci 1. D, který byl uveden v posledním včelařství, může si ho stáhnout v PDF zde.

(dm)