Novostrašečtí včelaři hodnotili a plánovali.Vsobotu 8. února se sešli strašečtí včelařina své výroční členské schůzi již tradičně vrestauraci Sport vNovém Strašecí. Bylo co hodnotit. Vždyť vroce 2019 jejich činnost byla opět bohatá. Celý rok pečovali o zdraví svých včel, což bylo náročné, protože stále ještě téměř celé jejich území leží vochranném pásmu vdůsledku dřívějšího výskytu ohnisek moru včelího plodu. To vyžaduje zvláštní režim při včelaření a důsledné dodržovaníléčebných postupů. Bohatá byla ale i osvětová činnost. Uspořádali jsme tradiční včelařskou výstavu vrámci Novostrašeckého posvícení, tematickyzaměřenou na včelí vosk, jeho význam pro včely a pro člověka. Ve spolku pracují dva včelařské kroužky mládeže, které se především starají o svá třivlastní včelstva. Vroce 2019 znich získaly svůj první med. Šest dětí ze zúčastnilo oblastního kola soutěže Zlatá včela, což je soutěž pro děti ze Středočeského kraje a zPrahy. Všech šest dětíse umístilo vprvní polovině startovní listiny. Děti se se svými výrobky a prodejem vlastníhomeduzúčastnily mnoha akcí, pořádaných Městem, jako například Slavnosti vína, rozsvícení vánočního stromku a podzimních adventních akcí. Dospělí včelaři se zúčastnili naučného zájezdu do včelařského střediska vNasavrkách.Na programubyla prohlídka místního arboreta svýkladem, prohlídka historických a vsoučasné době vyráběných úlů, prohlídka moderní velkokapacitní linky na získávání medu a vosku a návštěva místní včelnice sukázkou chovu včelích matek. Již tradičně ke konci roku spolek uspořádal přátelské posezení všech včelařů a přátel přírody pod názvem Domedná 2019 smuzikou a dobrou náladou. Vsoučasné době je ve včelařském spolku organizováno 93 včelařů s698včelstvy. Rok 2020 se chceme opět věnovat především péči o naše včely a rozšířit některé naše společenské aktivity. Pro děti znašeho kroužku uspořádáme zájezd do včelařského střediska vKožlanech. Dále děti ve vlastní režii vystoupí na třech místech vnaší oblasti–Ruda, Nové Strašecí a Řevničov, kde děti zvčelařského kroužku budou ostatním místním dětem povídat o včelách a včelaření, sukázkami včelařských potřeb a soutěžemi. Již tradiční Domednou 2020 chceme rozšířit o odpolední část, která bude určena pro děti s rodiči a jejich kamarády. Pro dospělé chceme vzimních měsících opět pořádat besedy včelařů a to ne jen pro naše začínající včelaře, ale i pro ty, kteří by chtěli začít včelařit, ale nejsou našimi členy spolku a nemají se ským poradit. Začneme vlistopadu, zahájení besed budeme inzerovat vNovostrašeckém zpravodaji. To vše by nebylo možné bez dobréhovybavení našeho spolkového střediska na Fortně vNovém Strašecí. Od Krajského úřadu Středočeského kraje jsme vroce 2019 získali finanční prostředky na zařízení na zpracování včelího vosku. Jako každý rok jsme získali od Města Nové Strašecí grant, který byl využit na vybavení truhlářské dílny. Významně přispěly i místní podnikatelé, České lupkové závody a.s. a Hamiro a.s. Na naší výroční členské schůzi byli i vzácní hosté. Starosta Města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip, který ve svém vystoupení potvrdil, že vletošním roce začne přístavba našeho střediska na Fortně,čímž získáme potřebné prostory pro technologii pro zpracování medu a včelího vosku. To bude značný přínos pro včelařský kroužek ale ipro všechny začínající včelaře, kteří mají malé množství úlů a tato technologie je pro ně finančně náročná.Dále na schůzi vystoupila pí. Pavlína Urbanová, starostka obce Ruda, obce,která je pravidelným přispěvatelem na činnost našeho spolku.
 

Vzávěru schůze se zvolil nový výbor spolku, se dvěma změnami ve složení výboru. Máme velké plány do roku 2020, ale ve vedení spolku jsou lidé, kteří to dokážou.

JH