EXKURZE KRUŠOVICE, VÁLCOVÁ VÝROBA MEZISTĚN, 19.10.2021

V úterý 19.10. jsme se autobusem vypravili do Krušovic za jedním členem naší základní organizace. P. Maurer nám ukázal svou domácí výrobnu mezistěn. Vše nám názorně předvedl a každý včelařík měl možnost přiložit ruku k dílu….

Tímto panu včelaři moc děkujeme! Bylo to pro nás velmi přínosné!  

Více foto : ZDE

NEMOCI A LÉČENÍ VČEL, 5.+ 12. 9.2021

Předposlední schůzku jsme se naučili něco o nemocech včel, a protože je právě ten správný čas na léčení, vrhli jsme se s včelaříky do úlů. Předtím následovala teorie v podání p. Hubky, krátké video o tom co a jak budeme dělat a pak už hurá na léčení! My té Varroe ukážeme! 🙂

Závěrem hodiny si včelaříci dodělali své hmyzí domečky ve tvaru včelek, pořádně je pro hmyzáky vyplnili přírodními materiály, aby se tam návštěvníkům dobře bydlelo.

A pak už jsme si konečně mohli zahrát včelařský dobble, který pro nás vytvořila paní vedoucí Věra.

Více fotografií z 5.10 : ZDE a ze dne 12.10 : ZDE

FÁBORKOVANÁ, 28.9.2021

Na sváteční den 28.září jsme si pro včelaříky připravili speciální program. Nejprve jsme začali dobrodružnou fáborkovanou, kde museli splnit 9 včelařských úkolů. Během hry se zábavnou formou dozvěděli nějaké zajímavosti ze světa v úlu. A všichni bojovali jako lvi, každý tým chtěl vyhrát….V cíli na všechny čekala odměna ve formě opečeného špekáčku a dalších dobrot. Po vyhlášení vítězů bojovky jsme se společně vydali pouštět draky na přilehlý kopec. Myslím, že jsme si tuto akci všichni náramně užili. Další várku povedených fotografií nám zaslal p. Pucholt. Moc mu tímto děkujeme!

Více fotografií najdete : ZDE a ZDE

HMYZÍ DOMEČKY UŽ VISÍ!

S naším kroužkem nepečujeme jen o včely medonosné, ale i o jiné opylovače. Proto jsme se včelaříky vlastníma rukama vyrobili hmyzí domečky, které již visí na zítce klubovny. Poslouží převážně pro včely samotářky, další užitečný hmyz jako slunéčka sedmitečná, zlatoočka, pestřenky a další. Tak ať se hmyzákům u nás líbí 🙂

!!! Speciální hodina – 28. září 2021!!!

přestože je příští úterý státní svátek, s vedoucími (za velké podpory včelaříků 🙂 ) jsme se rozhodli, že přeci jen uděláme včelařskou schůzku. Na Ladě v Novém Strašecí bude připravená zábavná fáborkovaná o ceny, opečeme si společně buřty, zahrajeme si hry a v případě příznivého počasí můžeme pouštět draky.

Sraz bude 28.9.2021 u Hřbitova v 15:00 (pro obě skupiny), předpokládaný konec cca 17-18 hod.

S sebou : propisku, vhodné oblečení (budeme běhat v trávě), vlastního draka.

Buřty, pečivo a jiné občerstvení vč. pití bude zajištěno na náklady kroužku.

Pozor, kdo přinese draka ve tvaru včelky, toho čeká odměna! 🙂

Prosím potvrďte dopředu (nejpozději do neděle 26.9.) účast, abychom věděli kolik máme zajistit buřtíků.

Děkujeme a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Těšíme se na Vás

Míša a Věra

Vedoucí včelařského kroužku

2. hodina – ÚL

V úterý 21.9. se uskutečnily druhé schůzky s našimi včelaříky. Tématem byl tentokrát úl. P. Hubka nám vše názorně ukázal a podrobně vysvětlil, z čeho se úl přesně skládá. Pak jsme si kvízem, který připravila paní Matějovičová ověřili, že jsme se minulou hodinu úplně všichni naučili celou anatomii včely. Pak už zbyl čas na výrobu hmyzích domečků, které jsme začali vyrábět minulý týden. K tomu nám pí Kubičková řekla pro jaké „hmyzáky“ domečky stavíme a snad jsme se dozvěděli více informací o včele samotářce.

Více fotografií na rajčeti : ZDE

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 ZAHÁJEN!


V úterý 14. září jsme započali nový školní rok a hned dvěma kroužky! Po úvodním přivítání jsme se okamžitě pustili do teorie základní anatomie včely, pak jsme udělali podzimní prohlídku včel a na závěr jsme stihli připravit základ pro hmyzí domečky, které dokončíme příští hodinu.
Hlavně jsme vylosovali výherce z víkendové bojovky, což byla velká legrace 🙂
Velmi děkujeme mamince Věrce, která nás obdarovala jablíčky, na kterých si děti pochutnaly.

Více fotografií z obou skupin naleznete : ZDE

PODĚKOVÁNÍ ZA VČELAŘSKOU VÝSTAVU

Minulý víkend patřil v Novém Strašecí, mimo jiné, i včelám. Jak se již se stalo tradicí, místní ZO ČSV ve spolupráci s včelařským kroužkem mládeže, pořádal v rámci posvícení Včelařskou výstavu. Při této příležitosti se v sobotu 11. září v 10 hodin, pod záštitou starosty Karla Filipa, předsedy ZO Jiřího Hubky a jednatele ZO Tomáše Bačkovského,  slavnostně otevřelo nové technické zázemí spolku nově zrekonstruované klubovny na Fortně.

Po celý zbytek víkendu byl pro návštěvníky připraven bohatý program. K vidění byly například živé včely, ukázky práce s voskem v nové medárně a nechyběl ani vyhledávaný prodej medu.

Letošním tématem výstavy byla práce s dětmi ve včelařství, proto byly na přilehlé louce připravené kreativní dílničky pro děti a různé soutěže tematicky zaměřené na včely.

Dětský program připravily vedoucí včelařského kroužku za pomoci šikovných včelaříků!

Někdo prováděl výstavou, někdo zase pomáhal při kreativní tvorbě příchozím dětem. Ale naprosto všichni včelaříci, kteří se výstavy zúčastnili, byli naprosto úžasní a patří jim velké poděkování!

A přestože počasí akci zrovna nepřálo, účast návštěvníků byla nad očekávání veliká.

Příjemnou atmosféru akce plné medu a vosku si můžete prohlédnout na fotkách.

Poděkování patří také panu Pucholtovi za krásné fotografie!

VK Míša Kubičková

Více fotografií :

ze soboty najdete : ZDE a ZDE

z neděle je najdete : ZDE

!!!POZOR!!! ZMĚNA ČASU SCHŮZEK PRVNÍ SKUPINY

na základě žádosti včelaříků a následnému schválení rodičů již přihlášených děti přesouváme začátek hodiny první skupiny na již 15. hodinu!

tzn. první skupina pí Matějovičové se bude scházet kazdé úterý od 15:00 do 16:30. Druhá skupina skupina pí Kubičkové se bude scházet od 17:00 do 18:30.

Začínáme již 14. září 2021!

Hmyzí domeček

Ahoj včelaříci,

14. září opět začínáme (buď od 15:30, nebo od 17 hod!)

A první hodinu hned uděláme něco pro hmyzí obyvatele Nového Strašecí. Budeme vyrábět hmyzí domečky.

Materiál zajistí vedoucí kroužku, ale pokud máte chuť, přineste si výplň:

  • Šišky (vhodné jsou smrkové, malé borovicové, modřínové)
  • Rovné větvičky
  • Seno
  • Sláma
  • Bambus
  • Mech (pozor, ale pouze v případě, že uvidíte nějaký poničený například od zvěře. Sami mech netrhejte, nechceme přeci ničit přírodu)
  • Suché listí, atd.

Pozor vše musí být řádně usušené, proto píši s předstihem, aby jste stihli dát přírodniny vysušit na sluníčko.

První skupina bude vyrábět tematické domečky z plechovek, druhá (větší včelaříci) bude vyrábět klasický hmyzí hotel (truhlář nám připraví základ, naším úkolem bude domeček složit, natřít, vyplnit,…).

Těším se!

VK Míša

VČELAŘSKÁ VÝSTAVA – POZVÁNKA PRO RODIČE A VČELAŘÍKY

Dovolte mi Vás pozvat na již tradiční včelařskou výstavu, kterou pořádá náš kroužek společně s naší ZO v rámci strašeckého posvícení. Tentokrát se výstava bude konat v naší klubovně, kde v sobotu 11. září v 10 hodin slavnostně otevřeme nové technické zázemí našeho spolku (medárnu, voskárnu, atd.). Po celý zbytek víkendu máme připravené pro děti kreativní dílny, výrobu svíček, hry a soutěže. Letošním tématem výstavy je právě náš kroužek, proto budou k vidění fotografie naší činnosti. Všichni jsou srdečně zváni.

!Pokud by se nějaký včelařík rád podílel na přípravě výstavy, ať se mi přihlásí, budu moc ráda. Děkuji VK Míša

ZÁJEMCI O ČLENSTVÍ VE VČELAŘSKÉM KROUŽKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Vážení včelaříci a vážení zájemci o náš včelařský kroužek mládeže v Novém Strašecí,

MÁME VELKOU NOVINKU! Od školního roku 2021/2022 budou otevřeny 2 včelařské kroužky mládeže pro děti od 2. třídy základní školy. Včelařské kroužky budou působit v našem včelařském středisku v ulici Fortna č. 117 v Novém Strašecí, kde máme umístěné naše včely. Středisko je již vybaveno moderními včelařskými pomůckami, audiovizuální technikou, dílnou a nově i zázemím pro zpracování medu a vosku.  Děti obdrží včelařské obleky a rukavice, aby práce se včelami byla příjemná a bezpečná.  Kromě práce se včelami pořádáme zajímavé zájezdy a výlety. U mladších dětí může být rodič s dítětem i během kroužku.

Včelařský kroužek pro děti bude probíhat každé úterý a to :

  1. Skupina od 15:30 do 17:00 pod vedením pí Matějovičové
  2. Skupina od 17:00 do 18:30 pod vedením pí Kubičkové

V obou kroužcích bude odborným garantem velmi zkušený včelař p. Hubka

Zájemci hlaste se u vedoucí kroužku Michaely Kubičkové na tel.: 731 719 807 nebo na e-mailu: misajaros@seznam.cz.

Pojďme s dětmi poznávat nádherný svět včel, které nás učí souznění s přírodou a chování ve společenství.

Naším novým vedoucím kroužku se stala zkušená včelařka a báječná profesorka, paní Věra Matějovičová. Z nové posily máme velkou radost, bude pro kroužek velkým přínosem!

MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA, VYTÁČENÍ MEDU, 26.7.2021

Mimořádná letní schůzka mě nadchla! Je úžasné pozorovat, že naši včelaříci už perfektně zvládají práci včelaře. Všichni přítomní odvíčkovávali plásty a obsluhovali medomet jako profíci a je vidět, že je práce baví a naplňuje. Dalším obrovským zadostiučiněním pro mne jako pro vedoucí je, když si včelařík sám obstará svůj vlastní úl a poprvé si vytočí svůj vlastní med. Jsme na všechny pyšní!

VK Míša

Včelaříci při práci :

Metoděj si vytáčí svůj první vlastní med :

Více fotografií z vytáčení na našem rajčeti : ZDE