VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Únor 2018

Beseda pro začínající včelaře 28. 2. 2018

ZO ČSV Nové Strašecí, z.s. pořádá 28. 2. 2018 od 18.30 hod. besedu pro začínající včelaře.

Místo konání  je klubovna ZO ČSV, ulice Fortna 117 (pod obchodem barvy laky), možnost parkování 50 m od budovy .

Přednášející – Mgr. Bc. Miroslav Halló, absolvent včelařského učiliště v Nasavrkách, ředitel ZŠ, dlouholetý včelař

Jedná se o poslední besedu v tomto zimním období a navíc se zajímavým tématem. Na této besedě si budeme povídat také o možnosti výkladu př. M. Halló přímo u živých včel v jarních a letních měsících. Budeme zjišťovat váš zájem o tuto aktivitu a termínové možnosti.  Těšíme se na vás.

Continue reading

Dodatečná objednávka léčiv

Na výroční členské schůzi našeho spolku, která se konala dne 10. 2. 2018 se objednávali volně prodejná léčiva, oddělky, matečníky a desinfekce.

Protože na této schůzi někteří z vás nebyli, opakujeme tuto objednávku znovu touto cestou. Většina účastníků schůze této možnosti objednání využilo.

Pokud někdo, kdo si již něco objednal, chce změnit svoji původní objednávku, lze to také udělat touto cestou.

Formidol

Formidol 40ml,  přibližná cena 18,- Kč bal. (jeden balíček obsahuje dvě desky)

Formidol 81g,  přibližná cena 19,- Kč kus

Objednávejte přímo u našeho zdravotníka př. M. Halló, tel.: 734 573 567, e-mail: m.hallo@centrum.cz

Uzavření objednávek do 31. 3. 2018

Matečníky, linie Singer

Otevřený matečník,   cena 45,- Kč

Zavřený matečník, cena  80,- Kč

Objednávejte přímo u našeho zdravotníka př. M. Halló, tel.: 734 573 567, e-mail: m.hallo@centrum.cz

Uzavření objednávek  do 15. 4. 2018

Oddělky, min. na pěti rámcích

Oddělky budou od našich včelařů (ZO) s potřebným veterinárním osvědčením, cena 1 500,- Kč

Objednávejte přímo u jednatele př. Dušana Mullera, tel.: 777 912 971, e-mail: dusan.muller@pmm.cz

Uzavření objednávek do 5. 3. 2018

Desinfekce Bee-Safe

600ml (stačí na 30 l roztoku tj. cca 20 úlů), cena po dotaci 200,- Kč

Aplikátor (rozstřikovač)+ 30ml v pěně, cena bez dotace 119,- Kč

600ml+ aplikátor+30ml v pěně, cena bez dotace 739,- Kč

Objednávejte přímo u našeho zdravotníka př. M. Halló, tel.: 734 573 567, e-mail: m.hallo@centrum.cz

Uzavření objednávek do 15.  4.  2018

(jh)

Výsledky vyšetření varoázy v roce ROK 2018

Dorazily výsledky vyšetření varoázy. Na dokument se můžete podívat 

Zdravotník vás přes důvěrníky bude informovat, jak se bude v jednotlivých případech postupovat.

(dm)

 

Beseda pro začínající včelaře 14. 2. 2018

ZO ČSV Nové Strašecí, z.s. pořádá 14. 2. 2018 od 18:30 hod. besedu pro začínající včelaře.

Místo konání  je klubovna ZO ČSV, ulice Fortna 117 (pod obchodem barvy laky), možnost parkování 50 m od budovy .

Přednášející – Mgr. Bc. Miroslav Halló, absolvent včelařského učiliště v Nasavrkách, ředitel ZŠ, dlouholetý včelař

Besed chceme v zimním období 2017/2018 pořádat cca šest, dvakrát do měsíce (prosinec, leden, únor). Termín další besedy se dohodne vždy na konci poslední besedy tak, aby vyhovoval co nejvíce účastníkům. Beseda bude vedena volnou formou, založenou na výkladu zkušeného včelaře a hlavně na dotazech včelařů. Během besedy se budou promítat praktické ukázky.

Stručná osnova besed v tomto zimním období:

 1.  Včely a včelařství
 2.  Úly a sestavy
 3.  Včelařský rok
 4.  Povinnosti včelaře
 5.  Včela, druhy, biologie, zvláštnosti
 6.  Bezpečnost, zásahy do včelstev, prohlídky
 7.  Včelí pastva
 8.  Nemoci včel
 9.  Rok s roztočem
 10.  Včelí produkty, získávání, využití
 11.  Včelařské provozy
 12.  Matky, oddělky, roje
 13.  Dotace, ekonomika, prodej

Poplatek za jednu besedu 100,- Kč, na pokrytí nákladů spojených s besedou (platit se bude na místě). K dispozici káva, čaj, voda.
S sebou psací potřeby na poznámky.

Výroční členská schůze v roce 2018

Dne 10. 2. 2018 úspěšně proběhla výroční členská schůze, která shrnula práci za rok 2017 a nastínila práce na letošní rok.

Po zahájení schůze účastníci přivítali starostu města Nového Strašecí Mgr. Karla Filipa. V úvodním slovu pana starosty zaznělo, že jsme jako spolek ve městě vidět, je o nás slyšet a poděkoval za práci s dětmi ve včelařském kroužku. Předseda spolku Ing. Jiří Hubka mu poděkoval za výraznou podporu včelařského kroužku od Města Nové Strašecí, které nám pronajalo domeček na Fortně a snaží se ho zvelebit. 

Výroční schůzi zručně vedl místopředseda Jiří Petráček, který po schválení programu předal slovo předsedovi, aby přečetl souhrnnou zprávu o činnosti spolku v roce 2017 a cílech na rok 2018. Na prvním místě je samozřejmě řádné péče o včelstva. U nových členů k tomu mají přispět další besedy se začínajícími včelaři a u dětí práce v jejich kroužcích. Dále bychom rádi přispěli na posvícení v Novém Strašecí malou výstavou a prodejem medu během podzimních akcí. V závěru roku bychom se měli opět setkat na společné „domedné“, kde bychom chtěli při dobrém jídle, hudbě, tanci a družném hovoru ukončit náš včelařský rok.

O včelařském kroužku referovala př. Radka Štýbrová. Skvělým výsledkem po roce a půl existence kroužku je, že si již někteří z včelaříků pořizují vlastní včelstva a brzy se stanou řádnými členy našeho spolku, což umožňují stanovy ČSV již od jejich 10 let.

Následovala zpráva o stavu členské základny. Nyní nás je 85 řádných členů, kteří se starají o 621 včelstev, tři včelařské kroužky chovají 3 včelstva a 10 registrovaných včelařů pečuje o dalších 209 včelstev.

Schůze pokračovala blahopřáním našim jubilantům:

Uldrich Václav … 85 let 
Prošek Josef …. 80 let 
Sajfert Pavel …. 80 let 
Kladivo Václav … 75 let
Kut Miroslav … 75 let
Mudra Karel … 75 let
Vajc Jiří … 75 let
Kejla Pavel … 70 let

Zdravotník př. Polák přednesl zprávu o zdravotním stavu včelstev a vyzval všechny k svědomitému léčení.  

Na něj navázal hospodář spolku př. Andrášek o zprávě našeho skromného majetku a závěrem př. Mansfeld přednesl zprávu revizní komise o vedení účetnictví, finančních operacích a účetní uzávěrce spolku.

V uplynulém roce na členství ve výboru spolku rezignovali př. Václav Kladivo, př. Jaroslav Polák a z př. Šárka Martinovská. Všem třem patří vřelé poděkování za odvedenou práci čítající mnoho a mnoho hodin. 

V roce 2018 bude výbor pouze 7 členný a bude pracovat ve složení:

 • Jiří Hubka, předseda 
 • Jiří Petráček, místopředseda
 • Dušan Müller, jednatel
 • Radka Štýbrová, pokladník a referent pro práci s mládeží
 • Miroslav Halló, zdravotník a pracovník pro osvětu
 • Pavel Andrášek, hospodář
 • Jiří Studnička

Po té spoustě čísel, hlasováních a krátké diskuzi byla schválena závěrečná zpráva a schůze skončila výborným obědem a v družném rozhovoru jsme se postupně rozešli.
Všem 52 členům, kteří dorazili na výroční schůzi patří poděkování a úplně všem členům přání úspěšné práce na včelnicích a ve včelínech!

(dm)

SOUTĚŽ ZLATÁ VČELA

Naši mladí včelaříci se chtějí zúčastnit soutěže Zlatá včela. O co se jedná?

Soutěž
„Zlatá včela“

 

 • Celostátní soutěž pro členy zájmových včelařských kroužků, organizovaná Komisí mládeže Českého včelařského svazu,  je vyvrcholením celoroční práce kroužku, příležitostí ke srovnání vědomostí členů a výměně zkušeností vedoucích.Soutěž je vícestupňová. Má kolo oblastní, celostátní, a od tohoto roku poprvé i mezinárodní.
 • Soutěž ZLATÁ VČELA je určená žákovským a studentským kolektivům včelařských kroužků v České republice
 • Soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích:
  • A: Hlavní kategorie žáků 7.-9.ročníku základních škol, ze které vítězové oblastních kol postupují do celostátního (mezinárodního) finále.
  • B: Mladší kategorie žáků 1.-6.ročníku ZŠ, ze kterého může postoupit do velkého finále žák, který se umístí v celkovém pořadí všech účastníků soutěže na postupovém místě.
  • C: Nejstarší kategorie studentů středních škol, pro vítěze není celostátní finále organizováno, ale může se ho účastnit jako host a pomocník pro organizování soutěže pro hlavní kategorii.

Vítek Ševčík
člen kroužku