VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Leden 2018

Hrr na mor!

V posledním čísle včelaře byl přibalen leták s akcí Hrr na mor!

Jedná se o akci,  jejímž cílem je zmapovat rizika výskytu moru včelího plodu.

K akci pár drobností:

 • Akce je dobrovolná!
 • Přihlášení je nejvhodnější do 31. 1. 2018 na stránce pro registaci.
 • Každý včelař se přihlašuje samostatně. ZO neprovádí hromadnou registraci.
 • Naše ZO vytvořila sběrné místo na drese našeho sídla: Čsl. armády 16, Nové Strašecí.
 • Vzorky připravené obdobně jako pro varoázu předejte do 15. 2. 2018.
  Jako vzorek stačí měl v objemu jedné čajové lžičky. Vzorek by měl být suchý, bez plísné.
 • Vzorky zpracuje laboratoř výzkumného ústavu v Dole, kteří kromě toho,že jsou schopny označit vzorky jako pozitivní resp. negativní, jsou schopni určit i množství spór,
  Díky tmou budou schopni organizátoři vytvořit mapu s gradientem výskytu spór a případně tak odhalit i nebezpečné ložisko od včelaře, který se akce neúčastní.

,,,,,, HRR NA MOR.

(dm)

Pozvánka na IV. besedu pro začínající včelaře

ZO ČSV Nové Strašecí, z.s. pořádá 31.1.2018 od 18.30 hod. besedu pro začínající včelaře.

Místo konání  je klubovna ZO ČSV, ulice Fortna 117 (pod obchodem barvy laky), možnost parkování 50 m od budovy .

Přednášející – Mgr. Bc. Miroslav Halló, absolvent včelařského učiliště v Nasavrkách, ředitel ZŠ, dlouholetý včelař

Besed chceme v zimním období 2017/2018 pořádat cca šest, dvakrát do měsíce (prosinec, leden, únor). Termín další besedy se dohodne vždy na konci poslední besedy tak, aby vyhovoval co nejvíce účastníkům. Beseda bude vedena volnou formou, založenou na výkladu zkušeného včelaře a hlavně na dotazech včelařů. Během besedy se budou promítat praktické ukázky.

Stručná osnova besed v tomto zimním období:

 1. Včely a včelařství
 2. Úly a sestavy
 3. Včelařský rok
 4. Povinnosti včelaře
 5. Včela, druhy, biologie, zvláštnosti
 6. Bezpečnost, zásahy do včelstev, prohlídky
 7. Včelí pastva
 8. Nemoci včel
 9. Rok s roztočem
 10.  Včelí produkty, získávání, využití
 11. Včelařské provozy
 12. Matky, oddělky, roje
 13. Dotace, ekonomika, prodej

Poplatek za jednu besedu 100,- Kč, na pokrytí nákladů spojených s besedou (platit se bude na místě). K dispozici káva, čaj, voda.

S sebou psací potřeby na poznámky.

Děkujeme, pokud nám vždy před každou besedou potvrdíte svou účast na jirihubka@post.cz, nebo sms na 777 576 002.

(jh)

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Program výroční členské schůze

ZO ČSV z.s. v Novém Strašecí, konané dne

10. 2. 2018 v 9.00 hodin

v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí.

 

Program:

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 3. Volba návrhové komise – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2017 a kontrola usnesení z minulé VČS (2016), vyhodnocení rozpočtu roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2017 a 2018 – zdravotník spolku př. Jaroslav Polák
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2017 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Doplňovací volby do výboru ZO ČSV – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Po ukončení schůze bude podáván oběd a občerstvení.

Schůzi řídí místopředseda spolku př. Jiří Petráček.

Během schůze je možné objednat Formidol desky, matečníky (otevřené a zavřené), oddělky, přihlásit se k tematickému zájezdu a k dalším aktivitám v roce 2018.

Předpokládaný konec schůze do 12.00 hodiny.

Výbor ZO ČSV z.s. Nové Strašecí

(jh)

Pozvánka na besedu pro začínající včelaře

ZO ČSV Nové Strašecí, z.s. pořádá 17.1.2018 od 18.30 hod. besedu pro začínající včelaře.

Místo konání  je klubovna ZO ČSV, ulice Fortna 117 (pod obchodem barvy laky), možnost parkování 50 m od budovy .

Přednášející – Mgr. Bc. Miroslav Halló, absolvent včelařského učiliště v Nasavrkách, ředitel ZŠ, dlouholetý včelař

Besed chceme v zimním období 2017/2018 pořádat cca šest, dvakrát do měsíce (prosinec, leden, únor). Termín další besedy se dohodne vždy na konci poslední besedy tak, aby vyhovoval co nejvíce účastníkům. Beseda bude vedena volnou formou, založenou na výkladu zkušeného včelaře a hlavně na dotazech včelařů. Během besedy se budou promítat praktické ukázky. Minulé besedy se zúčastnilo 15 včelařů.

Stručná osnova besed v tomto zimním období:

 1.            Včely a včelařství
 2.               Úly a sestavy
 3.               Včelařský rok
 4.               Povinnosti včelaře
 5.               Včela, druhy, biologie, zvláštnosti
 6.               Bezpečnost, zásahy do včelstev, prohlídky
 7.               Včelí pastva
 8.               Nemoci včel
 9.               Rok s roztočem
 10.     Včelí produkty, získávání, využití
 11.     Včelařské provozy
 12.     Matky, oddělky, roje
 13.     Dotace, ekonomika, prodej

Poplatek za jednu besedu 100,- Kč, na pokrytí nákladů spojených s besedou (platit se bude na místě). K dispozici káva, čaj, voda.

S sebou psací potřeby na poznámky.

Děkujeme, pokud nám vždy před každou besedou potvrdíte svou účast na jirihubka@post.cz, nebo sms na 777 576 002.

(jh)