VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Důležitá informace

Přátelé včelaři,

posílám důležité informace:

–      Dne 12.9. skončila možnost vhodit tištěné hlášení o počtu včelstev na ČMSCH do schránky na FORTNĚ odkud bude poštou odesláno na ČMSCH. Předpokládám, že ostatní včelaři toto hlášené odešlou včas na

ČMSCH a to do 15.9.

–      Zájemci o dotaci 1.D vhodí vyplněnou žádost o dotaci a „statistiku !!!!“ opět do schránky na Fortně a to do 30.9. Tiskopisy jsou buď v časopise Včelařství, nebo na web stránkách www.vcelarstvi.cz.

–      Upozorňuji, že členské příspěvky na rok 2024 se budou vybírat v měsíci říjnu a opět nejdříve včelaře zavoláme telefonem a potom mu pošleme sms s částkou a s číslem bankovního účtu, kam členské příspěvky pošle.

–      Začátkem října začne podzimní léčení včelstev, které je v našem spolku povinné. Na schůzi výboru 3. října dostanou důvěrníci léčivo, seznamy a instrukce k léčení. Minimálně první léčení musí být provedeno v jednotném termínu, který stanový okresní výbor ČSV

–      Opět musím konstatovat, že řada včelařů si nevyzvedla letní dobrovolné léčivo, především Gabon. Zbylo 300 proužků Gabonu. V současné době již nemá význam ho aplikovat. Je to finanční ztráta pro spolek. Výbor se rozhodl, že příští rok se dobrovolné letní léčivo bude objednávat až po zaplacení ceny léčiva včelařem předem.

–      Dne 12.9. začíná práce včelařského kroužku mládeže. Vybrali jsme 11 dětí, vedoucí kroužku je Ing. Věra Matějovičová a garant je Ing. Jiří Hubka.

Ing. Jiří Hubka

Včelařská výstava

Vážení přátelé včelaření a přírody,

ve dnech 9. a 10. září se koná tradiční výstava včelařského spolku v Novém Strašecí. Výstava je v rámci Novostrašeckého posvícení a je otevřena vždy od 11 do 18 hodin v sídle spolku na Fortně. Srdečně zveme všechny členy spolku a všechny přátele včel a přírody k návštěvě našeho střediska. Bližší informace jsou na přiloženém letáku.

Ing. Jiří Hubka

Důležité upozornění pro včelaře

Přátelé včelaři,

–      stále není vyzvednuta cca jedna třetina dobrovolného letního léčiva, které jste si objednali. Především není vyzvednut Gabon a Formidol, což je léčivo, jehož doba použití právě nastává. Prosím o urychlené vyzvednutí na Rudě, Nádražní 262 (tel. 777 576 002). Spolek v léčivu má vázanou značnou část financí!

–      Náš spolek zakoupil elektrický medomet značky Logar – čtyřrámkový, skladný do osobního auta, včetně nádob a sít. Je možno ho zapůjčit za poplatek 100,- Kč za použití. Tel. 777 576 002. Samozřejmě lze si zapůjčit i jiné již stávající potřeby pro včelaře – vařák na vosk na celé rámky, lis na mezistěny, pneumatická děrovačka na výrobu rámku, ruční čtyřrámkový medomet, refraktometr, nádoby na med, síta na med.

Ing. Jiří Hubka

Prodej matek pro podzimní výměnu matek

Přátelé včelaři, tak jak jsme již dříve avizovali, bude spolek zajišťovat nákup matek od př. Kériho pro  srpnovou výměnu matek. Kdo má zájem o nákup těchto matek, zašlete neformalizovanou objednávku (volný text)   e-mailem na adresu jirihubka@post.cz. Akceptovány budou pouze písemné objednávky. Cena matky je  300,- Kč. Objednávky budou uzavřeny dne 4.8.2023 a termín dodávky  matek bude do konce srpna.

Ing. Jiří Hubka

Letní dobrovolné léčivo

Přátelé včelaři, dovoluji si vás požádat, abyste si vyzvedli letní dobrovolné léčivo, které je ještě u mne v hodnotě cca 20 tis. Kč. Tyto prostředky chybí na běžný provoz spolku. Adresa odběru: Ruda,

Nádražní 262, tel.: 777 576 002.

Jinak dnes ukončujeme druhou etapu objednávek letního dobrovolného léčiva. Léčivo si objednali pouze dva včelaři.

Ing. Jiří Hubka

Oddělky

Přátelé včelaři, v sobotu 1.7.2023 se přivezou objednané oddělky. Prosil jsem o zaplacení zálohy na tento nákup a to 2 200,- Kč za oddělek. Na základě vašich objednávek se přiveze 34 oddělků. Záloha je zatím zaplacena na dva oddělky. Prosím o zaplacení zálohy na účet 1029269737/5500 a do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. Stav pokladny spolku nedovoluje si vzít zálohu z této pokladny.

Výdej oddělků bude 1.7.2023 na Rudě, Nádražní 262 ve 13 hodin.

Děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka letního dobrovolného léčiva 2. etapa

Přátelé včelaři, tak jak jsem avizoval, bude možnost si ještě přikoupit další letní dobrovolné léčivo. V příloze zasílám známou objednávku z první etapy. Prosím o její vyplnění a zaslání na moji e-mailovou adresu do 25.6.2023. Jsou včelaři, kteří mají starší SW a nemohou přílohu otevřít.

Současně připomínám, že výdej matek , pro ty včelaře, kteří si je objednali, bude dne 17.6.2023 (sobota) ve 13 hodin na Fortně. Platba bude v hotovosti provedena na místě.

Dále výdej oddělků pro ty včelaře, kteří si je objednali, bude dne 1.7.2023 (sobota) ve 13 hodin u mne na Rudě, ulice Nádražní 262 (tel.: 777 576 002). Protože se jedná o velké množství oddělků a tak velkou sumu v pokladně nemáme, abych si mohl vzít zálohu prosím, abyste mi poslali 100% zálohu na můj bankovní účet č.:102 9269737/5500 (nechci tím zatěžovat naše účetnictví a přidělávat práci naší účetní). Zálohu pošlete nejpozději do 27.6.2023. Cena jednoho oddělku je 2 200,- Kč. (předpokládám, že 200,- Kč za krabici bude vratných).

Poslední informace je, že v červenci proběhne ještě jedna objednávková akce na prodej matek pro podzimní jejich výměnu. Termín dodávky bude srpen a termín uzavření objednávek včas sdělím. Kontrolujte si naše web stránky.

p.s. pokud někdo zjistíte přes naše web stránky, že tyto zprávy e-mailem nedostáváte, okamžitě mi tuto skutečnost sdělte e-mailem. Buď jste změnili e-mailovou adresu, nebo jste nám vypadli z hromadného adresáře, děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Poděkování.

Vedení našeho včelařského spolku touto cestou děkuje př. T. Bačkovskému a př. V. Lavičkovi ZO ČSV Mšec)  za to, že poskytli za symbolickou úplatu vyzimované oddělky včelařskému spolku mládeže. Takže kroužek má opět čtyři včelstva. Ještě jednou děkujeme.

Ing. Jiří Hubka

Vyzvednutí matek a oddělků

Přátelé včelaři,

ti z vás, kteří si objednali matky si je budou moci vyzvednout dne 17.6. ve 13 hodin na Fortně. Platba na místě (300,- Kč za matku).

Kdo si objednal oddělky, tak jejich odběr bude dne 1.7. ve 13 hodin u mne doma na Rudě, Nádražní ulice 262. Vzhledem k tomu, že letošní objednávka oddělků je vysoká, bude třeba na oddělky vybrat zálohu a to 2 200,- Kč za jeden oddělek. Zálohu prosím zašlete na účet 1031745982/5500 do 28.6.2023. Do zprávy pro příjemce napište svoje příjmení.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – duben 2023

« Older posts