VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

V neděli 17. března končí objednávka včelařského materiálu.

Přátelé včelaři, dne 17.3.2023 končí termín první etapy objednávky včelařského materiálu. V příloze jsou zatím akceptované objednávky, které jste mi poslali. Prosím zkontrolujte si, zda ti, kteří si něco objednali, jsou v objednávce zahrnuti, děkuji.

Ing. Jiří Hubka

Končí objednání léčiva

Přátelé včelaři, v neděli 5.3. ve 24.00 hodin končí termín pro objednání první etapy dobrovolného léčiva. V příloze je tabulka dosavadních objednávek, prosím zkontrolujte si svoji objednávku. Pokud si někdo ještě neobjednal toto léčivo, nechť tak učiní tím, že mi pošle e-mail s objednávkou. Alarmující je, že si léčivo objednalo zatím pouze 47 včelařů z 91.

Ing. Jiří Hubka

Prodloužení termínu na objednání léčiva

Přátelé včelaři, včera, dne 25.2.2023 se konala naše výroční členská schůze za rok 2022.  Až se zpracují všechny materiály z této schůze, budou uloženy na našem webu. Považuji ale za nutné vás informovat o jedné důležité záležitosti, která se projednávala na této schůzi a ke které bylo přijato jedno  usnesení. V hlavním referátu se hodnotila situace v našem regionu z hlediska výsledků spadu varroa. Situace letos je nedobrá. Proto se diskutovala řada opatření, které navrhoval zdravotník, výbor spolku i plénum. Jedním z nich je, že ošetření včelstev v letošním podletí provedeme léčivem Gabon, pokud možno plošně. Jde samozřejmě o dobrovolný akt, ale každý by měl být velice zodpovědný ke svým včelám a ostatním včelařům.

Výbor rozhodl, že k podpoře této akce bude dotovat cenu Gabonu na cenu 5,- Kč za proužek (původní cena 10,- Kč).

Každý z vás dostane dnes e-mail, kde bude tabulka objednávek léčiva již po proběhlé výroční schůzi. To je k vaší kontrole, zda se všechny objednávky zaznamenaly správně.

Další objednávky, nad rámec této tabulky, mi prosím zasílejte e-mailem, nevpisujte je do přiložené tabulky, protože někteří z vás máte potíže s otevřením této tabulky a zpětným odesláním.

Vzhledem k této informaci prodlužujeme termín na objednání tzv. dobrovolného léčiva do neděle 5.3.2023.

V příloze máte přijaté usnesení z výroční členské schůze.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – únor 2023

Připomenutí výroční členské schůze


Přátelé včelaři,

výbor spolku si dovoluje připomenout termín naší výroční členské schůze – 25.2.2023 v 9.30 hodin v KD na Rudě. Již dříve na těchto našich web stránkách je uveden podrobný program této schůze. Vzhledem k tomu, že výsledky spadu varroa v našem regionu z podzimu 2022 dopadly velice špatně (což přetrvává již třetí rok) doporučujeme, aby se schůze zúčastnili pokud možno všichni členové spolku. Kromě jiného zde bude prezentován rozbor vzniklé situace a nová opatření ke zlepšení. Předpokládáme, že i odpolední přednáška př. Peroutky pomůže dané věci.

Pozvánka

Výbor základní organizace ČSV v Novém Strašecí Vás zve na výroční členskou schůzi za rok 2022, která se bude konat dne 25. února 2023 (sobota) od 9.30 hodin v kulturním domě na Rudě.

Po výroční členské schůzi bude pro členy spolku zajištěno občerstvení.

Ve 13 hodin, po výroční členské schůzi, bude pro zájemce uspořádána přednáška externího odborníka na včelaření, se zaměřením na léčení včelstev, včelí pastvu a ostatní otázky praktického včelaření.

Zveme všechny členy spolku na tuto výroční členskou schůzi, kde bude, mimo jiné, možné si doobjednat léčivo (Formidol, Gabon, Varromed, Masamaril a jiné), nebo si objednat včelařský materiál (matky, matečníky a oddělky) na rok 2023.

Výbor spolku zve všechny členy spolku na tuto akci.

Ing. Jiří Hubka

Výroční členská schůze, 25.února 2023

Přátelé včelaři, rok se sešel s rokem a je tady opět naše výroční členská schůze, která zhodnotí rok 2022 a stanoví úkoly na rok 2023. Věříme, že si všichni včelaři, řádní členové našeho spolku, najdou čas  v sobotu dne 25. února 2023 a této schůze se zúčastní. Program schůze, který je dále uveden, je bohatý a dává mimo jiné možnost objednat si léčivo a včelařský materiál.

Zve vás výbor našeho spolku.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka včelařského materiálu

Přátelé včelaři, jako každý rok, tak i letos spolek zajišťuje nákup včelařského materiálu (uzavřené matečníky, matky a oddělky) od vyzkoušeného chovatele, za rozumnou cenu. Každý z vás v těchto dnech dostanete e-mail, kde je tiskopis objednávky. Pokud máte zájem o nákup, vyplňte objednávku a pošlete ji na adresu jirihubka@post.cz. Dodávka je přislíbena u matek a uzavřených matečníků na přelom května a června a dodávka oddělků je přislíbena na červen. Vždy minimálně týden před dodávkou bude každý včelař kontaktován s informací o přesném času dodávky. Ostatní informace jsou na tiskopisu objednávky, včetně cen. Pokud někdo nedostanete avizovaný e-mail a máte zájem něco objednat, ihned mě volejte – 777576002.

Letos služby pro včelaře rozšiřujeme. Bude ještě druhá etapa objednávky matek a uzavřených matečníků. S dodávkou této druhé etapy dodávky se počítá v druhé polovině srpna a je určena především na výměnu starých matek. Podrobné informace budou vydány později (zahájení objednávek v druhé polovině června) tak, aby se objednávky nepřekrývaly.

Ing. Jiří Hubka

Objednávka letního dobrovolného léčiva

Přátelé včelaři, v těchto dnech každý z vás dostane e-mail s tiskopisem objednávky na letní dobrovolné léčivo. Prosím, zájemci vyplňte tento tiskopis a odešlete mi ho na můj e-mail jirihubka@post.cz, co nejdříve, nejpozději do 25.2.2023, což je termín naší VČS. Na této VČS bude možno ještě objednávku doplnit a bude tam objednávka uzavřena. Chceme tím dát možnost včelařům, dostat toto léčivo ještě před nasazením medníků. Druhá etapa objednávky tohoto léčiva bude ještě cca v polovině června s dodáním během léta. Věřím, že většina včelařů využívá tyto léčiva ke snížení zátěže včelstev na varrou a jako obranu proti virovým chorobám.

Pokud byste někdo avizovaný e-mail nedostal, okamžitě mě kontaktujte (777576002), asi máme na vás špatnou e-mailovou adresu.

Jak jsem se již výše zmínil, budeme mít 25.2.2023 naší výroční členskou schůzi. Na tuto VČS vás výbor srdečně zve. Dostanete pozvánku v nejbližší době, bude opět v KD na Rudě  a bude po obědě doplněna zajímavou odbornou přednáškou externího zkušeného včelaře.

Ing. Jiří Hubka

Ukončení sběru měli

upozorňuji důvěrníky, že do 20.1.2023 je třeba odevzdat zdravotníkovi řádně ošetřené vzorky měli.

Ing Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – leden 2023

« Older posts