VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Září 2023

Důležitá informace

Přátelé včelaři,

posílám důležité informace:

–      Dne 12.9. skončila možnost vhodit tištěné hlášení o počtu včelstev na ČMSCH do schránky na FORTNĚ odkud bude poštou odesláno na ČMSCH. Předpokládám, že ostatní včelaři toto hlášené odešlou včas na

ČMSCH a to do 15.9.

–      Zájemci o dotaci 1.D vhodí vyplněnou žádost o dotaci a „statistiku !!!!“ opět do schránky na Fortně a to do 30.9. Tiskopisy jsou buď v časopise Včelařství, nebo na web stránkách www.vcelarstvi.cz.

–      Upozorňuji, že členské příspěvky na rok 2024 se budou vybírat v měsíci říjnu a opět nejdříve včelaře zavoláme telefonem a potom mu pošleme sms s částkou a s číslem bankovního účtu, kam členské příspěvky pošle.

–      Začátkem října začne podzimní léčení včelstev, které je v našem spolku povinné. Na schůzi výboru 3. října dostanou důvěrníci léčivo, seznamy a instrukce k léčení. Minimálně první léčení musí být provedeno v jednotném termínu, který stanový okresní výbor ČSV

–      Opět musím konstatovat, že řada včelařů si nevyzvedla letní dobrovolné léčivo, především Gabon. Zbylo 300 proužků Gabonu. V současné době již nemá význam ho aplikovat. Je to finanční ztráta pro spolek. Výbor se rozhodl, že příští rok se dobrovolné letní léčivo bude objednávat až po zaplacení ceny léčiva včelařem předem.

–      Dne 12.9. začíná práce včelařského kroužku mládeže. Vybrali jsme 11 dětí, vedoucí kroužku je Ing. Věra Matějovičová a garant je Ing. Jiří Hubka.

Ing. Jiří Hubka

Včelařská výstava

Vážení přátelé včelaření a přírody,

ve dnech 9. a 10. září se koná tradiční výstava včelařského spolku v Novém Strašecí. Výstava je v rámci Novostrašeckého posvícení a je otevřena vždy od 11 do 18 hodin v sídle spolku na Fortně. Srdečně zveme všechny členy spolku a všechny přátele včel a přírody k návštěvě našeho střediska. Bližší informace jsou na přiloženém letáku.

Ing. Jiří Hubka