VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Month: Březen 2019

Vyšetření MVP včelstev v ochranném pásmu

Přátelé včelaři!

Všechny vzorky na MVP odevzdané ze stanovišť v ochranném pásmu byly negativní

(dm)

Schůze výboru dne 5. 3. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 5. 3. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 

Program:

  1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
  2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
  3. Zhodnocení VČS spolku ze dne 9.2.2019 – předseda
  4. Zdravotní problematika včelstev (varroa, MVP, Hrr na mor, jarní přeléčení atd.) – zdravotník
  5. Informace o činnosti VKM – předseda a jednatel
  6. Finanční stav spolku – předseda
  7. Organizační záležitosti a diskuze

Prosíme o účast důvěrníků vzhledem k důležitosti bodu č. 4 programu!

(jh)