Někteří ze členů spolku či rodičů si občas říkají: “ Co tam ti včelaříci asi dělají, když jim včely zimují a už nikam nelétají?“
Tak tady máte stručný nástin, jak taková schůzka probíhá.

Kroužek mladých včelařů při své poslední schůzce opět nezahálel.
Nejdříve přítel Polák včelaříky oblažil výkladem a s jejich pomocí provedl ošetření aerosolem.

Radka Štýbrová přednáší o krajině

Následně se programu ujala Radka Štýbrová a po kvízech se pustila do přednášky o významu a hospodářském využití krajiny.

Bouřlivá diskuze se rozvinula ve chvíli, kdy se zmínil problém  pěstování monokultur a významu chemie, jak na polích, tak v lesích.
Radka už tradičně směřovala výklad na pochopení souvislostí a nikoliv nějakého vypjatého ekologismu. 
Cílem přednášky bylo pochopení toho, jak věci fungují, jak mohou přinášet užitek a jak se mohou také vymstít. 

Při tématu o lesích se diskuze ubírala až k novému pohledu na fungování lesa a role tzv „mateřských stromů“. 
K tomuto tématu si můžete přečíst pár informací zde anebo můžete shlédnout následující video. 

A než se všichni nadáli, tak byl konec. Je příjemné se toho hemžení účastnit. 
A za týden? Konečně zase něco rukodělného…, ale to se nechte překvapit.

(dm)