VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Author: Miloslav Kubička

Členství spolku Mája

Přátelé včelaři, všichni členové našeho spolku dostali podobný e-mail jaký je níže uveden. Stali jsme se kolektivním členem spolku Mája, v kterém jsme byli v červnu na velmi dobré exkurzi. Přihlašovací údaje má každý člen své a jsou uvedeny v e-mailu, který každý dostal. Přes tyto přihlašovací údaje se dostanete na web stránkách www.majabee.cz do oddílu „PRO ČLENY“, kde je řada velmi zajímavých informací a nabídek.

JH

ZNĚNÍ EMAILU :

Vážený pane Hubko,

ZO Nové Strašecí se stalo kolektivním přidruženým členem Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA, proto Vás jménem předsedy RNDr. Václava Švamberka vítám a posílám Vaše heslo pro vstup do členské části webu našeho spolku www.majabee.cz.

Kolektivní člen spolku, to je ZO, má jednorázový nárok na 1 produkt za zvýhodněnou cenu od každého druhu v rubrice Nabízíme na našem webu.

Váš přihlašovací e-mail je: každý svůj e-mail, uvedený v CIS

Vaše heslo je: každý má přidělené své heslo

Náš spolek má také svou skupinu na Facebooku, kam též zařazujeme aktuální zpravodajství a informace. Skupina se jmenuje Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA. Pokud máte zájem, stačí se do skupiny přihlásit.  https://www.facebook.com/groups/900089953394814/

S přáním pěkných dnů

Radka Ingrová

výkonná ředitelka 

Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

www.majabee.cz

Zájezd do Kožlan

připomínka zítřejší exkurze včelařů našeho spolku ve včelařském středisku v Kožlanech. Jedeme vlastními auty a sraz v Kožlanech ve středisku je v 10 hodin.

Posvícení v Novém Strašecí v září 2020

již tradičně jako každý rok, uspořádá včelařský spolek v Novém Strašecí výstavu jako součást Novostrašeckého posvícení, která seznámí spoluobčany zase s dalším tématem ze života včel. Minulé dva roky bylo tématem výstav nejdříve zpracování medu a potom zpracování včelařského vosku. Letos chceme ukázat, jak včelař vychovává vlastní matky, laicky zvané královny, jak se potom tyto matky využívají při zlepšování kvality včelstev.

Nebudou opět chybět naše tradiční aktivity, jako prodej medu od regionálních včelařů, promítání filmů se včelařskou problematikou, prosklený úl se živými včelami, spousta fotografií ze života spolku a ze života včelařského kroužku mládeže a další překvapení. Celou výstavou budou provázet již zkušení mladí včelaři z našeho kroužku.

Na této výstavě chceme ještě stihnout udělat nábor dětí ze ZŠ do našeho včelařského kroužku mládeže pro školní rok 2020/2021. Protože přes zimu chceme opět organizovat besedy pro začínající včelaře, a to především pro takové budoucí včelaře, kteří ještě nejsou členy našeho spolku a neví jak „na to“, tak využijeme této výstavy a s těmito adepty včelaření si chceme popovídat, poradit a pozvat na tyto besedy.

Určitě bude opět na co se dívat.

Ing. Jiří Hubka

Zájezd do Kožlan

Náš včelařský spolek uspořádá zájezd do včelařského střediska v Kožlanech dne 20.6.2020. Doprava do Kožlan je individuální vlastními auty (původní doprava autobusem byla zrušena v důsledku koronaviru).  Prosím dodržte hodinu příjezdu do areálu, a to v 10 hodin, protože celá naše návštěva areálu je komentovaná, včetně přednášky RNDr. Švamberka.  Vstupné do areálu (180,- Kč) hradí spolek pro své členy a jejich rodinné příslušníky.

Program:

  • prohlídka včelařského arboreta s výkladem
  • prohlídka včelína s výkladem
  • beseda na včelařskou tematiku s RNDr. Švamberkem na téma „Včelí pastva“
Přednášející:Vysoká škola:Absolutorium včelařské školy:Počet let včelařské praxe:Další relevantní praxe:
RNDr. Václav ŠvamberkPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, absolvoval v r. 1985Ústřední včelařská škola, absolvoval v r. 19834235 let učitelem včelařství, autor 6 včelařských publikací, lektor 7 včelařských publikací, školitel doktorandů v oboru včelařství na VFU, realizoval stovky odborných přednášek a stovky článků se včelařskou tématikou

Délka prohlídky areálu je cca 4 hodiny.

Další informace na www.majabee.cz

Cílová adresa : Kožlany č. p. 48, okres Plzeň sever

Pro bližší informace a pro přihlášení volejte na číslo 777 576 002 (p. Hubka)

Zpráva o ČSV, uveřejněná v Novostrašeckém měsíčníku

 
Novostrašečtí včelaři hodnotili a plánovali.Vsobotu 8. února se sešli strašečtí včelařina své výroční členské schůzi již tradičně vrestauraci Sport vNovém Strašecí. Bylo co hodnotit. Vždyť vroce 2019 jejich činnost byla opět bohatá. Celý rok pečovali o zdraví svých včel, což bylo náročné, protože stále ještě téměř celé jejich území leží vochranném pásmu vdůsledku dřívějšího výskytu ohnisek moru včelího plodu. To vyžaduje zvláštní režim při včelaření a důsledné dodržovaníléčebných postupů. Bohatá byla ale i osvětová činnost. Uspořádali jsme tradiční včelařskou výstavu vrámci Novostrašeckého posvícení, tematickyzaměřenou na včelí vosk, jeho význam pro včely a pro člověka. Ve spolku pracují dva včelařské kroužky mládeže, které se především starají o svá třivlastní včelstva. Vroce 2019 znich získaly svůj první med. Šest dětí ze zúčastnilo oblastního kola soutěže Zlatá včela, což je soutěž pro děti ze Středočeského kraje a zPrahy. Všech šest dětíse umístilo vprvní polovině startovní listiny. Děti se se svými výrobky a prodejem vlastníhomeduzúčastnily mnoha akcí, pořádaných Městem, jako například Slavnosti vína, rozsvícení vánočního stromku a podzimních adventních akcí. Dospělí včelaři se zúčastnili naučného zájezdu do včelařského střediska vNasavrkách.Na programubyla prohlídka místního arboreta svýkladem, prohlídka historických a vsoučasné době vyráběných úlů, prohlídka moderní velkokapacitní linky na získávání medu a vosku a návštěva místní včelnice sukázkou chovu včelích matek. Již tradičně ke konci roku spolek uspořádal přátelské posezení všech včelařů a přátel přírody pod názvem Domedná 2019 smuzikou a dobrou náladou. Vsoučasné době je ve včelařském spolku organizováno 93 včelařů s698včelstvy. Rok 2020 se chceme opět věnovat především péči o naše včely a rozšířit některé naše společenské aktivity. Pro děti znašeho kroužku uspořádáme zájezd do včelařského střediska vKožlanech. Dále děti ve vlastní režii vystoupí na třech místech vnaší oblasti–Ruda, Nové Strašecí a Řevničov, kde děti zvčelařského kroužku budou ostatním místním dětem povídat o včelách a včelaření, sukázkami včelařských potřeb a soutěžemi. Již tradiční Domednou 2020 chceme rozšířit o odpolední část, která bude určena pro děti s rodiči a jejich kamarády. Pro dospělé chceme vzimních měsících opět pořádat besedy včelařů a to ne jen pro naše začínající včelaře, ale i pro ty, kteří by chtěli začít včelařit, ale nejsou našimi členy spolku a nemají se ským poradit. Začneme vlistopadu, zahájení besed budeme inzerovat vNovostrašeckém zpravodaji. To vše by nebylo možné bez dobréhovybavení našeho spolkového střediska na Fortně vNovém Strašecí. Od Krajského úřadu Středočeského kraje jsme vroce 2019 získali finanční prostředky na zařízení na zpracování včelího vosku. Jako každý rok jsme získali od Města Nové Strašecí grant, který byl využit na vybavení truhlářské dílny. Významně přispěly i místní podnikatelé, České lupkové závody a.s. a Hamiro a.s. Na naší výroční členské schůzi byli i vzácní hosté. Starosta Města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip, který ve svém vystoupení potvrdil, že vletošním roce začne přístavba našeho střediska na Fortně,čímž získáme potřebné prostory pro technologii pro zpracování medu a včelího vosku. To bude značný přínos pro včelařský kroužek ale ipro všechny začínající včelaře, kteří mají malé množství úlů a tato technologie je pro ně finančně náročná.Dále na schůzi vystoupila pí. Pavlína Urbanová, starostka obce Ruda, obce,která je pravidelným přispěvatelem na činnost našeho spolku.
 

Vzávěru schůze se zvolil nový výbor spolku, se dvěma změnami ve složení výboru. Máme velké plány do roku 2020, ale ve vedení spolku jsou lidé, kteří to dokážou.

JH

Pozvánka na včelařský workshop pro rodiče s dětmi

AKTUALIZACE – Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIDU BYLA AKCE ODLOŽENA NA DOBU NEURČITOU.

Včelaříci z Nového Strašecí si společně s vedoucími kroužku připravili pro děti předškolního a školního věku pracovní workshop, kde Vás zábavnou formou seznámí se životem v úlu a s prací včelaře. Nabídneme možnost si vyzkoušet pomůcky nebo třeba vyrábět svíčky. Ale nebudou chybět ani soutěže, malování, vyrábění a nakonec i ochutnávání medu a dobrot z něj.

Akci pořádáme ve spolupráci s Obecní knihovnou Ruda v jejích prostorách dne 17. března od 16hodin.

Přijďte, rádi Vás uvidíme!