Naši mladí včelaříci se chtějí zúčastnit soutěže Zlatá včela. O co se jedná?

Soutěž
„Zlatá včela“

 

  • Celostátní soutěž pro členy zájmových včelařských kroužků, organizovaná Komisí mládeže Českého včelařského svazu,  je vyvrcholením celoroční práce kroužku, příležitostí ke srovnání vědomostí členů a výměně zkušeností vedoucích.Soutěž je vícestupňová. Má kolo oblastní, celostátní, a od tohoto roku poprvé i mezinárodní.
  • Soutěž ZLATÁ VČELA je určená žákovským a studentským kolektivům včelařských kroužků v České republice
  • Soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích:
    • A: Hlavní kategorie žáků 7.-9.ročníku základních škol, ze které vítězové oblastních kol postupují do celostátního (mezinárodního) finále.
    • B: Mladší kategorie žáků 1.-6.ročníku ZŠ, ze kterého může postoupit do velkého finále žák, který se umístí v celkovém pořadí všech účastníků soutěže na postupovém místě.
    • C: Nejstarší kategorie studentů středních škol, pro vítěze není celostátní finále organizováno, ale může se ho účastnit jako host a pomocník pro organizování soutěže pro hlavní kategorii.

Vítek Ševčík
člen kroužku