Vážení rodiče, začíná opět činnost včelařského kroužku mládeže – mladší děti.

Kroužek, jak již bylo avizováno na konci prázdnin, bude každé úterý od 16 hodin v klubovně na Fortně (pokud se nedohodneme jinak). 

První kroužek pro mladší děti je 11. 9.  2018 v 16 hodin v klubovně.

 Těšíme se na vás, máme po prázdninách hodně práce se včelami, proto si nezapomeňte vzít dlouhé kalhoty a dobrou náladu.
V klubovně máme hodně nových věcí, které ale musíme usadit.

Připomínám, že ve dnech 8. a 9. 9. je velká výstava našeho spolku a VKM v zasedací místnosti MěÚ (vždy od 9 do 17 hodin). Někteří z vás slíbili účast a pomoc při výstavě.  Na výstavě bude celá expozice se zaměřením na získávání medu od včel a jeho zpracování. Průvodci expozicí pro návštěvníky budou děti.
Dále tam budou opět živé včely, prodej několika druhů medu, nástěnka o VKM atd.  

Instalovat výstavu budeme ve čtvrtek a v pátek 6. a 7. 9. 2018 dopoledne.

Těšíme se na vás,

(jh)