VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Author: Michaela Kubičková (page 1 of 14)

Důležitá informace pro včelaře

A)         Objednávka dobrovolného léčiva na léto 2024.

Na výroční členské schůzi dne 24.2.2024 bylo možné si objednat dobrovolné letní léčivo. Možnost objednávky ještě trvá podle níže uvedeného způsobu. V letošním roce je nutné při objednávce léčiva ihned  toto léčivo zaplatit. Ceník je přiložen.

Způsob objednání léčiva je možné udělat dvěma způsoby:

1.    Objednat při osobní návštěvě na adrese Nádražní 262, Ruda. Je dobré předem zavolat na číslo 777 576 002, nebo na Fortně každé úterý mezi 14. a 17. Hodinou. Současně je potřeba udělat platbu v hotovosti  za objednané léčivo.

2.    Objednávku zaslat e-mailem na adresu jirihubka@post.cz. Současně poslat platbu za léčivo na účet č.: 1031745982/5500 a do zprávy pro příjemce je nutné napsat „LÉČIVO a PŘÍJMENÍ“.

Formidol 41gFormidol 81gGabon Flum 4mgVarromedMasamaril
balíček – 2 deskykrabička – 4 deskyproužek555 mlkelímek 100g
45,- Kč160,- Kč10,- Kč390,- Kč230,- Kč

  Žlutě podbarvené ceny jsou dotované.

Objednávky léčiva budou ukončeny dne 10.4.2023

B)         Objednání včelařského materiálu

Na výroční členské schůzi dne 24.2.2024 bylo možné si objednat včelařský materiál. Možnost objednávky ještě trvá podle níže uvedeného způsobu. Jako každý rok se jedná o kvalitní včelařský materiál od př. Kériho.

–      Uzavřené matečníky, cena 100,- Kč, dodávka přelom května  a června, platba až při převzetí, ukončení objednávek 30.4.2023

–      Matky, cena 300,- Kč, dodávka červen, platba až při převzetí, ukončení objednávek 31.3.2024

–      Oddělky, cena 2000,- Kč + 200,- Kč za krabici, dodávka červen, platba 14 dní před dodávkou (instrukce zašlu telefonem), ukončení objednávek 15.4.2024

Způsob objednání e-mailem na adrese jirihubka@post.cz.

JH

Výsledky spadu varroa

Výroční členská schůze dne 24.2.2023 rozhodla o zveřejnění výsledků spadu varroa v našem spolku. Termíny a způsob jarního přeléčení se dozvíte od svého důvěrníka.

Ing. Jiří Hubka

Pozvánka na výroční členskou schůzi a program schůze.

Zápis ze schůze výboru – leden 2024

Výroční členská schůze za rok 2023

Přátelé včelaři, prosím rezervujte si termín 24.2.2024 (sobota), kdy bude naše výroční členská schůze za rok 2023. Schůze bude opět v kulturním domě na Rudě a začátek bude v 10 hodin. Co bude na této schůzi a o čem byste měli vědět:

–      Tradičně bude na schůzi informace o činnosti spolku v roce 2023 a další doplňující zprávy.

–      Na schůzi se bude objednávat tzv. dobrovolné (letní) léčivo. Protože zbylo velké množství tohoto léčiva z loňského roku, které si včelaři objednali, bude se objednané léčivo ihned zálohově platit.

–      Současně naše účetní bude vyplácet odměny pro důvěrníky za jarní a letní léčení v roce 2023, prosím o účast všech důvěrníků.

–      Předpokládáme, že na schůzi již budou výsledky spadu roztoče varroa, proto si řekneme jak dál postupovat s tlumením výskytu tohoto roztoče v našem spolku.

–      Schůze bude končit ve 12 hodin, následovat bude oběd.

–      Po obědě ve 13 hodin vystoupí p. Dr. Švamberk se svojí přednáškou o včelí pastvě. Jedná se o vynikajícího odborníka, ne jenom v avizované oblasti. Odpoledne bude dostatečný prostor pro diskuzi – výbor doporučuje účast.

–      Pozvánku na naši výroční členskou schůzi dostanete ještě e-mailem a bude na našich web stránkách.

Těšíme se na setkání s vámi.

Výbor ZO ČSV v Novém Strašecí.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – listopad 2023

Ošetření Aerosolem

Přátelé včelaři, prosím počítejte s tím, že víkend 9.12. bychom dělali aerosol u vašich včelstev. Prosím o přípravu elektrické přípojky (mám 20 m dlouhý kabel) a připravit si nějaký uzávěr úlu. Současně provedeme veškeré záznamy za rok 2023 do Záznamu o léčení (připravte prosím záznamníky) a provedeme platbu za léčení (50,- Kč/úl), děkuji.

p.s. přesný čas příjezdu k Vám ještě předem zatelefonuji.   

Ing. Jiří Hubka

Členské příspěvky na rok 2024

Přátelé včelaři, v těchto dnech dostanete sms, kterou vás žádáme o zaplacení členských příspěvků na rok 2024. V sms budete mít číslo bankovního účtu na který pošlete členské příspěvky, dále variabilní symbol a dále částku v Kč. Prosíme, abyste do zprávy pro příjemce napsali své příjmení. Připomínáme, že na rok 2024 se zvýšily členské příspěvky pro ústředí ČSV z 300,- Kč na 600,- Kč a platba za včelstvo se snížila z 16 Kč na 4 Kč. Platby pro náš spolek zůstaly stejné.

Úhradu prosím proveďte co nejdříve, nejpozději do 25.11.2023.

Děkujeme.

Ing. Jiří Hubka

Zápis ze schůze výboru – říjen 2023

DOMEDNÁ 2023

Přátelé včelaři,

ZO ČSV v Novém Strašecí pořádala tradičně ke konci kalendářního roku tzv. Domednou, kde se včelaři a jejich přátelé a známí sešli a poseděli u muziky a při dobrém jídle a pohovořili neformálně o proběhlém včelařském kalendářním roku. Tuto tradici přerušil v minulých dvou letech Covid, takže se Domedné v letech 2021 a 2022 nekonaly. Chceme letos tuto tradici obnovit, ale na vyšší úrovni.

Proto jsme ve spolupráci se známým hostincem Na Růžku v Pecínově (Nové Strašecí) připravili „Včelařské slavnosti – Domedná 2023“. Na tyto slavnosti vás všechny srdečně zveme. Pozvání není pouze pro včelaře, ale i pro jejich rodinné příslušníky a jejich známé, prostě pro širokou veřejnost. Přijďte všichni, kdo máte rádi včely a přírodu.

Co jsme pro vás připravili. Akce se koná 2. prosince na velkém sále hostince Na Růžku v Pecínově od 10 hodin. V 10 hodin začínají prodávat stánky, kde vedle stánků s medem a výrobků z ostatních včelích produktů, budou stánky s prodejem včelařských potřeb, jako např. úlů, rámků a všech ostatních včelařských potřeb. Účast přislíbily tyto firmy: Flugo, Včelařství – Jašovi, Fravi a firma Doležal.

Současně s prodejem ve stáncích budou probíhat na podiu velkého sálu přednášky a besedy s předními odborníky na včelařství. Zde se nám podařilo zajistit účast vynikajících odborníků.

Pana doktora Švamberka, který bude besedovat od 11 hodin, není třeba představovat. Jedná se o předního odborníka na včelařské rostliny se zaměřením na včelí pastvu. Je autorem několika skvělých knih na toto téma. Působí na včelařské farmě Mája v Kožlanech, kam náš spolek pořádal několik zájezdů.

Od 13 hodin potom vystoupí pan Ing. Václav Novák odborník, který je mimo jiné zapojen i do evropského projektu na boj se sršní asijskou. Své zkušenosti mimo jiné prezentoval například na stránkách časopisu Moderní  Včelař. Ve své přednášce nás seznámí se životním cyklem asijské sršně a jejím šířením po evropském kontinentu. Ukáže jak se chovat při setkání s tímto invazivním druhem. A také představí praktické zkušenosti včelařů z jižní  Evropy, kde se s výskytem sršně asijské potýkají již více let.

Poslední přednáška začne v 15 hodin a besedovat bude pan Vladimír Doležal a představí nám další , trochu opomíjené včelí produkty (vosk, propolis, pyl, mateří kašičku) a jejich praktické použití. Způsoby jejich správného získávání, použití, včetně ukázky výrobků z těchto produktů, s možností jejich zakoupení. 

V 17 hodin se ukončí prodej na stáncích a v 18 hodin začne tradiční Domedná 2023. K poslechu a tanci bude hrát skupina Askalona folkovou a trampskou muziku. Lze předpokládat, že při dobrém jídle a pití bude povídání o včelách a přírodě velice příjemné. Na Domednou zveme včelaře, ale i širokou veřejnost. Tak ať se vám letošní Včelařské slavnost a Domedná 2023 líbí.

Zve výbor ZO ČSV Nové Strašecí a hostinec Na Růžku

Ing. Jiří Hubka

Older posts