Přátelé včelaři, rok se sešel s rokem a je tady opět naše výroční členská schůze, která zhodnotí rok 2022 a stanoví úkoly na rok 2023. Věříme, že si všichni včelaři, řádní členové našeho spolku, najdou čas  v sobotu dne 25. února 2023 a této schůze se zúčastní. Program schůze, který je dále uveden, je bohatý a dává mimo jiné možnost objednat si léčivo a včelařský materiál.

Zve vás výbor našeho spolku.

Ing. Jiří Hubka