upozorňuji důvěrníky, že do 20.1.2023 je třeba odevzdat zdravotníkovi řádně ošetřené vzorky měli.

Ing Jiří Hubka