Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí
dne 3. 4. 2018 v 17.30 hodin 
v restauraci Sport.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Informace o průběhu jarního přeléčení včelstev – zdravotník
 • Informace o postupu opatření k utlumení ohnisek moru včelího plodu na našem území – zdravotník
 • Ostatní informace k zdravotní problematice včelstev ve spolku – zdravotník
 • Informace se schůze výboru OO ČSV Rakovník – předseda + jednatel
 • Informace o odběru Bee Safe, nákupu oddělků 2018, web stránkách a jiné – jednatel
 • Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) – předseda
 • Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 • Finanční situace spolku – předseda
 • Diskuze

(jh)