NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. (1), § 17 odst. (4) a § 54 odst. (1) písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a vyhlášky č. 18/2018 Sb., v platném znění, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření:
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Středočeském kraji:

Čl. 1 Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím KVS SVS pro Středočeský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2018/050907-S a SVS/2018/050271-S vymezena stanoviště chovu včel v obci Ruda u Nového Strašecí (č. KÚ 743178), a to s účinností od 24. 4.  2018.

Čl. 2 Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území

v okrese Rakovník:

Číslo KÚ => Název KÚ

  • 689378 => Lužná u Rakovníka
  • 736961 => Pustověty
  • 693316 => Městečko u Křivoklátu
  • 743178 => Ruda u Nového Strašecí
  • 707279 => Nový Dům 

v okrese Kladno:

Číslo KÚ => Název KÚ

  • 679046 => Lány

Celý dokument si můžete přečíst zde: Narizeni_KVSS_mor_vceliho_plodu_okr._Rakovnik_a_Kladno_SVS_2018_051053-S

(dm)