Kontaktoval nás agronom AGD Kačice a zaslal nám následující oznámení o výměrách řepky a termánu zahájení postřiků

Oznámení o aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely

Seznam honů ozimé řepky

(dm)