Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí
dne 1. 5. 2018 
v 17:30 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Administrativní dokončení jarního přeléčení včelstev – předseda
 • Informace o postupu opatření k utlumení ohnisek moru včelího plodu na našem území – zdravotník
 • Ostatní informace k zdravotní problematice včelstev ve spolku – zdravotník
 • Informace o odběru Bee Safe, WarroMedu, Formidolu, nákupu oddělků a matečníků 2018 – jednatel, zdravotník a předseda
 • Informace o úpravách v CIS – úprava počtu včelstev podle výsledku jarního léčení, úprava v důvěrnících, stavy včelstev k 1.5., práce s web stránkami, zhodnocení besed se začínajícími včelaři 11/2017 až 3/2018  a další – jednatel
 • Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) 9.6.2018 – předseda
 • Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 • Finanční situace spolku, získání grantového příspěvku od MěÚ v N. Strašecí – předseda
 • Analýza nařízení KVSS k MVP v okrese Rakovník a Kladno a úkoly z toho vyplývající pro naší ZO
 • Diskuze

(jh)