Ve dnech 16. 4. 2018 se bude aplikovat insekticidní přípravek hodnocený jako zvlášť nebezpečný pro včely na pozemky s porostem řepky.

Následně dne 17. 4. 2018 se na stejných pozemcích bude aplikován fungicidní přípravek bez negativního vlivu na včely společně s hnojivem.
Aplikace se týká půdních bloků v k.ú. Třtice u Nového Strašecí, Mšec, Mšecké Žehrovice a Řevničov.

Čísla DPB dle LPIS (780-1020) 0702/7, 2602/7, 2603/9, 2702/2 a (770-1020) 7501/7, 7504, 7605/11, 9602/4.

Dále na dny 18. a 19. 4. 2018 se plánuje aplikace herbicidu bez negativního vlivu na včely společně s pomocným prostředkem do porostů ozimých obilovin v  k.ú. Třtice u Nového Strašecí, Mšec, Mšecké Žehrovice.

Aplikace budou prováděny na DPB (780-1020) 0701/8, 2522/3, 2602/22, 2602/25, 2603/15 a (770-1020) 5603/15, 5701/6, 6502, 6503, 6706/5, 9601/5, 9701/8, 9702/2, 9702/7.

(dm)