Přátelé včelaři,

přesto, že je zvláštní pandemická doba, kdy nemůžeme dělat práci ve spolku tak, jak je běžné, musíme v prvním čtvrtletí tohoto roku udělat několik důležitých akcí. Dovolte, abych  vás na tyto akce upozornil:

  • výroční členskou schůzi musíme udělat tzv. distančním způsobem. Znamená to, že každý včelař dostane e-mailem materiály na výroční členskou schůzi (zprávu o činnosti za rok 2020, plán činnosti na rok 2021, zprávu kontrolní komise za rok 2020, vyhodnocení rozpočtu za rok 2020, rozpočet spolku na rok 2021, inventarizaci majetku spolku a pokladny k 31.12.2020). Na závěr každý člen spolku dostane návrh usnesení z této výroční členské schůze a k tomu každý včelař e- mailem vyjádří buď souhlasem, nebo nesouhlasem. Současně budou tyto materiály uvedeny na našich web stránkách. Výroční členská schůze tímto způsobem  proběhne kolem 15. února.
  • v současné době běží akce, kdy si každý včelař může objednat oddělek, matku, nebo otevřený matečník, a to do 28.2.2021. Bližší je uvedeno na našich web stránkách.
  • v nejbližších dnech každý včelař obdrží e- mailem tiskopis na objednávku tzv. dobrovolného léčiva, tj. Formidolu, Gabonu, Bee Safe a dalších prostředků. Na tuto akci bude avízo na našich web stránkách, včetně podrobného popisu. Každý včelař, který si něco bude chtít objednat, odešle vyplněnou objednávku zpět. Tato objednávací akce bude zahájena kolem 10. února a bude trvat cca měsíc.
  • předpokládám, že každý z vás jste do 31. ledna (neděle) odevzdal měl k vyšetření na varroa. Podle výsledku tohoto vyšetření výbor přijme závěr o postupu dalšího léčení varroa a objedná případně léčivo.
  • stále čekáme na dotaci pro včelaře, která má název „dotace 1.D“. Bude se vyplácet asi až začátkem března. Důvodem tohoto zpoždění je, že tato dotace tentokrát nejde z Ministerstva zemědělství, ale ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento fond si provedl kontrolu žádostí o tuto dotaci s evidencí včelstev u ČMSCH a zjistil, že v celé ČR svou zákonnou povinnost, evidovat svoje včelstva k 1.9., neprovedlo v celé ČR cca 6 500 včelařů. V našem spolku to bylo cca 12 včelařů. Tito včelaře fond obvolává a až bude stav napraven, uvolní fond finance.
  • v poslední řadě, je třeba vybrat od včelařů členské příspěvky na rok 2021. Chtěli bychom tuto akci spojit s výplatou dotace 1.D, pokud to finančně vydržíme a ústředí v Praze to bude tolerovat, že  zatím nedostalo svoje členské příspěvky. Výplata dotace 1.D a výběr členských příspěvků provedeme ihned, jakmile přijdou peníze za dotaci na náš účet. Odhadem to bude asi v polovině března.

Prosím všechny naše včelaře, aby sledovali naše web stránky a kontrolovali si svoji mailovou poštu. Děkuji za spolupráci a trpělivost.

JH