Přátelé včelaři, připomínám, že je třeba odevzdat vzorky měli v potřebné kvalitě do 29.1.2021 svému důvěrníkovi tak, aby on mohl za všechny svoje včelaře odevzdat vzorky měli do 31.1.2021 zdravotníkovi M. Kubičkovi. Děkuji.

Další informace pro včelaře: dotace 1.D stále ještě není uvolněná ze SZIF, protože se  telefonicky kontaktují včelaři, kteří řádně nepodali hlášení o stavu včelstev k 1.9.2020. Až tato akce skončí (předpoklad konec února) bude tato dotace uvolněna a vyplacena včelařům. Ve stejném termínu náš spolek bude vybírat členské příspěvky na rok 2021. Termín se včas dozvíte.

Ing. Jiří Hubka