1.9.2017 je datum, od kterého se odvíjí poskytování Dotace na podporu včelařství – nám dobře známá pod názvem 1.D. Účelem dotace je zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin a předmětem dotace je včelstvo zazimované k 1. 9., které plně obsedá nejméně 7 plástů rámkové míry 39×24 (odlišná míra se přepočítává).

  • Žadatelem je včelař – chovatel včel.
  • Administrátorem dotace je od jejího počátku, tj. od poloviny devadesátých let minulého století Český svaz včelařů, z.s.

Bližší informace naleznete na stránkách Českého svazu včelařů zde.

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře) – fyzická osoba

POTVRZENÍ o umístění včelstev v obvodu jiné základní organizace ČSV, z. s., než u které je požadováno poskytnutí dotace 1.D. pro žadatele

Plná moc k výplatě finančních prostředků

Termín pro předání je do 15. 9. 2017!

Žádosti předejte svému důvěrníkovi nebo v novém sídle ZO : Čsl. armády 16, Nové Strašecí. Případně kontaktujte jednatele spolku Ing. Dušana Müllera

(dm)