Přátelé včelaři, prosíme o odevzdání těchto dokumentů ke zpracování:

  • Hlášení pro ČMSCH o stavu včelstev k 1.9.2018 – odevzdejte důvěrníkovi originál, kopii si nechte, budou se posílat centrálně.
  • Žádost o dotaci 1.D (tiskopis v časopise Včelařství č. 8 a 9)  Na tomto tiskopise musí souhlasit celkový počet včelstev s hlášením pro ČMSCH !!! Ale pozor na žádosti o dotaci 1.D je celkový počet včelstev a počet včelstev pro dotaci. Včelstvo pro dotaci musí obsedat min. 7 rámků v úle. Takže kdo si udělal oddělky, nebo si usadil roj v letošním roce a nemá tyto včelstva ještě dostatečně silná, uvede tyto včelstva v čísle „celkový počet včelstev“, ale ne v čísle  „včelstva pro dotaci“. Na počet a sílu včelstev pro dotaci bude spolek opět letos organizovat namátkové kontroly.
  • Prosím, abyste vyplnili i zadní stranu žádosti 1.D, tzv. statistku, bez toho nám nebude dotace poskytnuta.
  • Oba dokumenty, prosím, předejte do neděle 9. 9. 2018 důvěrníkovi nebo v sídle naší ZO (Čsl.. armády 16, Nové Strašecí) Následně budou aktuální udaje zaneseny do el. systému svazu CIS.

(jh)