Přátelé včelaři, v sobotu 1.7.2023 se přivezou objednané oddělky. Prosil jsem o zaplacení zálohy na tento nákup a to 2 200,- Kč za oddělek. Na základě vašich objednávek se přiveze 34 oddělků. Záloha je zatím zaplacena na dva oddělky. Prosím o zaplacení zálohy na účet 1029269737/5500 a do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. Stav pokladny spolku nedovoluje si vzít zálohu z této pokladny.

Výdej oddělků bude 1.7.2023 na Rudě, Nádražní 262 ve 13 hodin.

Děkuji.

Ing. Jiří Hubka