Přátelé včelaři,

nastal čas výběru členských příspěvků na rok 2022. Výbor naší organizace se rozhodl, že i letos se budou členské příspěvky platit převodem na bankovní účet našeho spolku. Proto v průběhu měsíce listopadu očekávejte telefonát buď předsedy spolku Jiřího Hubky, nebo jednatele spolku Tomáše Bačkovského, kteří Vám sdělí potřebné informace k zaslání členských příspěvků, tj. číslo účtu, částku členských příspěvků  a další informace k úspěšnému provedení platby. Ihned po telefonátu budou znovu potřebné informace zaslány formou SMS na telefon příslušného včelaře.

Výše členských příspěvků na rok 2022 se nemění:

Ústředí ČSV v Praze:   300,- Kč + 16,- Kč za každé včelstvo evidované k 1.9.2021

Náš spolek:    100,- Kč + 15,- Kč za každé včelstvo evidované k 1.9.2021

Prosíme všechny členy našeho spolku o brzké zaslání členských příspěvků.

Žádosti o dotaci 1.D byly včas odeslány na ústředí ČSV a výplata dotace 1.D se plánuje na leden 2022.

Ing. Jiří Hubka